Live
Tornikahvit
tapahtumat

Tornikahvit

Toimiva ja hyvin johdettu julkinen hallinto on Suomen menestystekijä. Julkisen hallinnon toimintaympäristö on kuitenkin radikaalisti muuttunut viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana. Muutosten nopeus ja kompleksisuus edellyttävät julkiselta hallinnolta joustavuutta, muutoskyvykkyyttä ja uudenlaista yhtenäisyyttä.

Muutos haastaa myös politiikan ja julkishallinnon muuttumaan: Miten varmistetaan uudistumiskyky? Millaista osaamista politiikan ja julkishallinnon johtaminen jatkossa edellyttää? Entä miten päätetään ja ohjataan tehokkaasti yhteiskunnan suurten muutosten toteutusta ja toimeenpanoa?

Sitra hakee vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin laatimalla keskustelualoitteen ja konkreettisia ehdotuksia julkishallinnon toimintatapojen ja johtamisen uudistamiseksi. Työ tähtää seuraavien vaalien keskusteluihin ja siten pohjaksi seuraavan hallituksen toimenpideohjelmaan. Keskustelualoitteen tavoitteena on tehdä konkreettisia ehdotuksia julkishallinnon kokonaisuuden johtamisen parantamiseksi.

Tapahtumat ovat kutsuvierastilaisuuksia