Live
Työpaja: Vähähiiliset tuotteet ja kuluttajien valinnat
tapahtumat

Työpaja: Vähähiiliset tuotteet ja kuluttajien valinnat

Sitra ja SYKE järjestävät yhdessä torstaina 10.3. klo 9-11.30 työpajan vähähiilisistä tuotteista ja kuluttajien valinnoista. Tilaisuudessa työstetään ehdotuksia, kuinka tarjolla olevat vähähiiliset tuotteet ja palvelut saataisiin entistä paremmin kuluttajien tietoisuuteen ja viestittyä niiden mahdollisuuksista hiilijalanjäljen pienentämisessä. Tarjolla on aamukahvia klo 8.30 alkaen ja lounas klo 11.30.

Tausta

Suomen ympäristökeskus SYKE ylläpitää vuonna 2010 julkaistua kansalaisille suunnattua Ilmastodieetti.fi-hiilijalanjälkilaskuria. SYKE ja Sitra ovat yhdessä käynnistäneet hankkeen, jossa laskuria kehitetään siten, että kuluttajan vähähiiliset valinnat tuodaan kattavammin esille.

Tavoitteena on laskurin kautta lisätä tietoisuutta markkinoilla jo olevista vähähiilisistä tuotteista ja palveluista sekä antaa kannustavaa palautetta vähähiilisiä valintoja jo tekeville. Tähän kehitystyöhön halutaan ottaa mukaan myös yritysnäkökulma ja keskustella vähähiilisiä vaihtoehtoja tarjoavien yritysten kanssa kuluttajatuotteiden tarjonnan ja kysynnän kehittymisestä ja kehittämisestä.

Pariisin ilmastokokouksen aikaan Suomessa Myrskyvaroitus ry kampanjoi kansalaisten ilmastolupausten
parissa. Kansalaiset ovat kiinnostuneita tekemään vähähiilisiä valintoja. Jotta kiinnostus myös toteutuu,
tarvitaan tarjontaa ja tietoa hyvistä valinnoista.

Ohjelma

Klo 8.30   Aamukahvi

Klo 9.00   Työpajan avaus ja alustus
                 johtava asiantuntija, Jaana Pelkonen/Sitra ja tutkija Marja Salo/SYKE

Klo 9.30   Ryhmätyö vähähiilisistä ja hiilineutraaleista tuotteista ja palveluista:

  • Mitä tarjonnassa jo on ja mitä on tulossa? Mikä on näiden markkinaosuus kokonaistarjonnasta?
  • Mikä on ollut tarjonnan ajurina? Muuttuko tämä?
  • Näkemys kysynnän kehityksestä tulevaisuudessa?
  • Kuinka päästövähennysvaikutuksia on arvioitu?
  • Kuinka kuluttajavalinnat voisivat näkyä entistä paremmin Ilmastodieetti-laskurissa?

Klo 11   Yhteenveto havainnoista ja ehdotuksista

Klo 11.30   Lounas

Työpajan tuloksista kootaan ehdotuksia, kuinka Ilmastodieetti-laskurissa tuodaan vähähiilisiä valintoja
entistä paremmin esiin ja kuinka valinnat vaikuttavat oman hiilijalanjälkeen. Tavoitteena on myös lisätä
ymmärrystä siitä, miten ja millä tuote- tai palvelusegmentillä hiilineutraalien tuotteiden tarjontaa tulisi
lisätä, laajentaa ja monipuolistaa.

Työpajaan osallistuvilla toivotaan olevan näkemys yrityksen vähähiilisten tai hiilineutraalien tuotteiden ja palvelujen tarjonnasta. Voit myös välittää kutsua eteenpäin organisaatiossasi sopivalle henkilölle.

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja:

Marja Salo, SYKE, marja.salo@ymparisto.fi
Jaana Pelkonen, Sitra, jaana.pelkonen@sitra.fi