Live
Yhteinen tahtotila Suomelle

Yhteinen tahtotila Suomelle

Tulevaisuuden julkinen hallinto menestyy toimimalla entistä koordinoidummin ja yhteistyössä eri tasojen ja sidosryhmien kanssa. Julkishallinnon johtamisohjelma, eduskunnan kanslia ja Suomen Kuntaliitto kokoavat päättäjät keskustelutilaisuuteen.

  • 15.06.2011 klo 03:00—16.06.2011 klo 02:00

OECD nosti keväällä 2010 Suomen julkishallintoa koskeneessa arvioinnissa valtiokonsernimme ja koko julkisen hallinnomme keskeiseksi haasteeksi entistä vahvemman yhteistyökulttuurin kehittämisen. Suomen julkisen hallinnon rakennetta määrittelee perustuslakiin pohjautuva kahtiajako: toisaalta valtionhallinnossa vahvat itsenäiset ministeriöt ja virastot ja toisaalta kuntien itsehallinto.

Tulevaisuudessa voimme menestyä kuitenkin vain toimimalla entistä koordinoidummin ja yhteistyössä eri hallinnon tasojen ja sidosryhmien kanssa. Vakiintuneita ajattelu- ja työtapoja on uudistettava horisontaalisten ja poikkihallinnollisten ratkaisujen löytämiseksi yhä monimutkaisempiin ongelmiin. Tarvitsemme siis koko yhteiskunnan kattavaa strategista näkemystä yhteiskunnan kehittämisen suunnasta.
 
Sitran Julkishallinnon johtamisohjelma järjestää em. teemaan liittyen yhdessä yhteistyöorganisaatioidensa kanssa kansanedustajille ja valtion ja kuntien ylimmälle johdolle suunnatun Yhteinen tahtotila Suomelle -kutsuvierasseminaarin/keskustelutilaisuuden 15.6.2011. 

Tilaisuus on myös osa Sitran Julkishallinnon johtamisohjelmassa toteutettavaa Valtion konserniohjaus ja -johtaminen -hanketta. Tiedotamme tilaisuuden esityksistä ja tuloksista myöhemmin Uusi johtajuus-sivustolla.