tulevaisuussanasto

Biopohjainen muovi

Biopohjaiseksi muoviksi kutsutaan muovia, jossa polymeerikejujen hiiliatomit ovat peräisin (pääosin) uusiutuvista lähteistä.