tulevaisuussanasto

Hiili-intensiteetti

Hiili-intensiteetillä tarkoitetaan yhtiön kasvihuonekaasupäästöjä suhteessa liikevaihtoon (tCO2/€).