tulevaisuussanasto

Metatrendi

Metatrendit ovat kaikkia megatrendejä läpileikkaavia muutoksia. Sitran Megatrendit 2020 -selvityksissä esitellään kolme metatrendiä: siirtyminen postnormaaliin aikaan, tunteiden merkityksen korostuminen ja jännitteet kytkeytyneisyyden ja eriytymisen välillä.