tulevaisuussanasto

Päästökauppa

Markkinaehtoinen järjestelmä päästöjen vähentämiseksi. Markkinaehtoisuus tarkoittaa, että järjestelmän piirissä yritykset voivat päättää, että vähentävätkö ne itse päästöjään vai maksavatko ne saastuttamisesta eli ostavat päästöjään vastaavan määrän päästöoikeuksia markkinoilta. EU:n päästökauppajärjestelmästä käytetään usein lyhennettä ETS (Emissions Trading Scheme).