Päästökauppa

Markkinaehtoinen järjestelmä päästöjen vähentämiseksi. Markkinaehtoisuus tarkoittaa, että järjestelmän piirissä yritykset voivat päättää, että vähentävätkö ne itse päästöjään vai maksavatko ne saastuttamisesta eli ostavat päästöjään vastaavan määrän päästöoikeuksia markkinoilta. EU:n päästökauppajärjestelmästä käytetään usein lyhennettä ETS (Emissions Trading Scheme).

Päästökauppa mainittu!