tulevaisuussanasto

Perusura

Todennäköinen tulevaisuus, joka kertoo, miten Suomen työllisyyden, bruttokansantuotteen ja päästöjen odotetaan kehittyvän nykyisten poliittisten päätösten valossa, eli ilman uusia veronkorotuksia tai -alennuksia tai uusia päästövähennystavoitteita.