tulevaisuussanasto

Virtsan vanhentaminen

Virtsaa säilytetään suljetussa astiassa vähintään kuukausi, jolloin virtsan mahdolliset haitta-aineet tuhoutuvat.