archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Aikaisen vaiheen rahastosijoittamisen kuusi menestystekijää

Sitran kolmiosaisessa tutkimushankkeessa arvioitiin aikaisen vaiheen riskipääomasijoittamisen menestystekijöitä. Hankkeen keskeiset tulokset julkistettiin raportissa <i>The Prospects for Successful Early-Stage Venture Capital in Finland</i>. Raporttiin on koottu selkeitä suosituksia toimintamallien kehittämiseen.

Julkaistu

Viime vuosina on ilmennyt pessimismiä suomalaisten ja yleisemmin eurooppalaisten aikaisen vaiheen riskipääomasijoittamisen menestymisestä. IT-kuplan puhkeamisen jälkeen havaitut rahastojen tuotot eivät ole olleet hyviä. Sitra käynnisti kolmiosaisen tutkimushankkeen arvioidakseen aikaisen vaiheen riskipääomasijoittamisen menestystekijöitä ja kehittääkseen toimintamalleja. Hankkeen keskeiset tulokset julkistettiin raportissa The Prospects for Successful Early-Stage Venture Capital in Finland.

– Projektin tutkimustulokset ovat hyvin mielenkiintoisia ja lupaavia Suomen ja koko Euroopan näkökulmasta katsottuna, raportin toimittanut professori Markku Maula sanoo.

Tutkimustulosten nojalla Maula ei pidä perusteltuna vallinnutta pessimismiä suomalaisten ja yleisemmin eurooppalaisten aikaisen vaiheen riskipääomasijoittamisen menestymisestä.

– Aikaisen vaiheen yritysten pääomasijoitustoiminta voi menestyä Suomessa ja Euroopassa. Se edellyttää kuitenkin, että kansainvälisesti hyviksi todetut rahastostrategiat ja liiketoimintamallit otetaan soveltuvin osin käyttöön, Maula toteaa. Johtopäätöstä tukevat eurooppalaiset menestystarinat sekä jo nyt paljon kehittynyt lyhyen aikavälin riskipääomasijoitusten tuottotaso.

Raportin mukaan Suomessa on luultua enemmän pääomasijoitusta hakevia yrityksiä. Vuosittainen hankevirta on tutkimuksen perusteella 800–900 yritystä yleisesti oletetun 300–500 yrityksen sijaan. Yrittäjien yhteydenotot lisääntyvät samalla, kun uudet alaan erikoistuneet sijoittajat ilmestyvät markkinoille.

Toimintatapoja kehittämällä aikaisen vaiheen rahastosijoittaminen voi jatkossa olla menestyksekästä, vaikka menneiden vuosien tuottotaso ei ole sijoittajia Suomessa tyydyttänyt.

Raporttiin on koottu suomalaisille pääomasijoittajille kuusi selkeää suositusta

1. Sijoitusten toimialakohtainen keskittäminen tuottaa maantieteellistä keskittämistä paremmin.

2. Verkostoituminen teollisten partnereiden kanssa on tärkeää, sillä nämä ovat kohdeyritysten potentiaalisia asiakkaita sekä mahdollisia irtaantumispartnereita.

3. Verkostoituminen yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa auttaa tunnistamaan uusia teknologioita ja sijoituskohteita.

4. Sijoitusten keskittäminen tarkoin valittuihin kansainvälisesti potentiaalisiin yrityksiin antaa paremman tuoton kuin rahaston pääoman jakaminen useaan pieneen sijoitukseen. Keskeistä on, että pääomasijoittaja tukee aktiivisesti yritysten kasvua ja kansainvälistymistä toimialaosaamisensa ja kansainvälisten kontaktiensa avulla.

5. Rahaston tuoton kannalta on ratkaisevan tärkeää riittävien pääomien varaaminen parhaitten sijoituskohteiden jatkosijoituksiin ja omistusosuuden säilyttämiseen irtaantumiseen saakka.

6. Yhteissijoitukset lisäarvoa tuottavien sijoituspartnereiden kanssa parantavat kohdeyritysten menestystä ja kasvattavat rahaston tuottoja.

Nyt julkistetun raportin tulokset perustuvat kolmiosaiseen tutkimushankkeeseen, jossa ensimmäiseksi analysoitiin suomalaisten aikaisen vaiheen riskipääomasijoittajien hankevirran määrä ja laatu. Toiseksi analysoitiin tarkasti Euroopan ja Yhdysvaltojen välisiä riskipääomasijoitustoiminnan tuottoeroja. Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa Sitra teki neljä matkaa tutkiakseen riskipääomasijoittamisen toimintamalleja Israelissa, Iso-Britanniassa sekä Yhdysvalloissa Silicon Valleyssä ja Bostonissa.

Sitra on tuonut Suomeen pääomasijoitustoiminnan sekä toiminut pääomasijoitusmarkkinoilla täydentävänä sijoittajana 1980-luvulta lähtien.

– Osallistumme aktiivisesti suomalaisen pääomasijoitustoiminnan kehittämiseen. Tämän tutkimushankkeen tulokset antavat arvokasta uutta tietoa markkinoille sekä selkeitä suosituksia pääomasijoitustoiminnan kehittämiseen, Sitran rahoitus- ja talousjohtaja Magnus Sjöblom sanoo.

Sitra kohdistaa strategiansa mukaisesti uudet pääomasijoitukset ohjelmiensa painopistealueille. Sijoituksia tekevät ensi vaiheessa Terveydenhuollon ohjelma, Elintarvike- ja ravitsemusohjelma sekä Ympäristöohjelma.

Lisätietoja

Magnus Sjöblom
Rahoitus- ja talousjohtaja, Sitra
Puh. (09) 6189 9465
etunimi.sukunimi@sitra.fi

Heikki Ojanperä
Johtaja, yritysrahoituksen kehittäminen (tutkimuksen hankevastaava), Sitra
Puh. (09) 6189 9265
etunimi.sukunimi@sitra.fi

Markku Maula
Professori, Venture Capital Institute of Strategy and International Business, Teknillinen korkeakoulu
Puh. 040 556 0677
etunimi.sukunimi@hut.fi

Julkaisun tiedot

The Prospects for Successful Early-Stage Venture Capital in Finland.
Markku V.J. Maula, Janne Ahlström, Kimmo Haahkola, Mauri Heikintalo, Tom S. Lindström, Heikki Ojanperä, Ari T.P. Tiainen
Sitra Reports 70. Sitra. Helsinki 2006
ISBN 951-563-545-4 (nid.), 951-563-546-2 (URL:http://www.sitra.fi)
ISSN 1457-571X (nid.), 1457-5728 (URL:http://www.sitra.fi)

Julkaisu pdf-muodossa »
Raportin voi tilata Sitrasta, puhelin (09) 618 991, sähköposti julkaisut@sitra.fi.