archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Aivoriihi visioi miten Suomi toimii verkossa vuonna 2019

Kuinka kansalaiset asioivat verkossa tulevaisuudessa? Miten Suomi yhteiskuntana hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa? Miksi Internetistä tulee merkittävä kulttuurialue? Esimerkiksi näihin kysymyksiin on pyrkinyt vastaamaan verkkoasiantuntijaryhmä, jonka Sitra kutsui koolle kevään aikana visioimaan miten Suomi toimii verkossa vuonna 2019.

Julkaistu

Kuinka kansalaiset asioivat verkossa tulevaisuudessa? Miten Suomi yhteiskuntana hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa? Miksi Internetistä tulee merkittävä kulttuurialue? Esimerkiksi näihin kysymyksiin on pyrkinyt vastaamaan verkkoasiantuntijaryhmä, jonka Sitra kutsui koolle kevään aikana visioimaan miten Suomi toimii verkossa vuonna 2019.

– Mielenkiintoista prosessissa on ollut erityisesti avoin työskentely. Kutsuimme Sitran toimesta koolle asiantuntijajoukon, joilla on laaja osaaminen Internetistä aina teknisistä vaatimuksista netin kulttuuriseen ulottuvuuteen. Aivoriihi avattiin videon välityksellä myös verkkokeskustelulle. Näin saatiin yhä lisää ideoita, kertoo projektia vetävä Karoliina Luoto Sitrasta.

Erityisen asiasta tekee se, että työskentelyllä haetaan yhteistä visiota siitä, miten tulevaisuuden Suomi toimii verkossa. Tulokset ja koko työskentelyprosessi tulevat olemaan verkossa kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä. Tällä hetkellä valmiina on työpajassa tuotettu vision perusta, jota kaikki kiinnostuneet voivat työstää eteenpäin.

– Tarkoituksena on, että työskentely hyödyttäisi laajasti koko verkkoalaa. Kun mukana on verkon eri osa-alueiden erityisosaajia, on mahdollista saada aikaan aitoa tulevaisuuteen katsomista ja villejäkin visioita, jotka kuitenkin voivat kertoa tärkeistä mahdollisista tulevaisuuden ilmiöistä, Karoliina Luoto jatkaa.

Visio Suomesta verkossa vuonna 2019

Aivoriihessä syntyneiden visioelementtien tärkeimpänä johtoajatuksena on, että Suomi elää tiiviisti verkossa vuonna 2019. Verkossa hoituvat niin yhteiskunnan palvelut, oman elämän hallinta ja muistojen taltiointi kuin myös leppoisa yhdessä olo tai yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

–Yhteiskunnan palvelut kuten asiointi, sosiaaliturva ja yhteisiin asioihin vaikuttaminen toimivat verkossa ja niitä osataan käyttää sujuvasti. Kansalainen omistaa itse tietonsa ja hänellä on pääsy kaikkiin itseä koskeviin rekistereihin. Ihminen voi laatia vaikkapa henkilökohtaisen ja reaaliaikaisen sosiaalisen vuorovaikutuskartan, terveystietoseurannan tai vaikkapa kulutuskartan niin halutessaan, Karoliina Luoto valottaa aivoriihen tuloksia.

Tietojen on kuitenkin säilyttävä muuttuvissakin olosuhteissa ja kansalaisten yksityisyyttä suojellaan. Lainsäädännöllä on estettävä tietojen väärinkäyttö.

–On myös otettava huomioon se, että kaikki selviäisivät verkossa ja ettei kansalainen putoa yhteiskunnallisen elämän ulkopuolelle taidottomuuden vuoksi. Mediataitojen opetukseen on panostettava ja apua tarjotaan joko vertaisilta tai palveluntarjoajien toimesta.

Verkko kulkee taskussa

Tietotekniikasta tulee vision mukaan kaikkialla läsnä olevaa, Internet kulkee mukana taskussa ja pöydällä. Verkkoon pääsee langattomasti kaikkialta ja sellaiset sisällöt, jotka aiemmin olivat omalla koneella säilyvät nyt verkossa. Ohjelmistoja ei enää tarvitse ostaa, vaan niitä voi käyttää verkossa.

–Aivoriihessä suosiota sai ajatus siitä, että kaikkialla käytössä olevat verkkoyhteydet mahdollistavat esimerkiksi reaaliaikaisen videovirran lähettämisen missä tahansa. Tästä mahdollisuutta käytetään laajasti luontokameroista kansalaisvaikuttamiseen ja politiikan teosta puhtaaseen viihteeseen. Urheilua, musiikkia ja politiikan spektaakkeleja tuotetaan niin harrastelijavoimin kuin kalliisti ja ammattimaisesti. Käyttäjän tunneside sisältöön ratkaisee, mikä sisältö on tärkeää, Karoliina Luoto kertoo.

Esille nousi myös liuta aiheita, jotka jäivät vielä avoimeksi. Esimerkiksi uhkakuvat mediataitojen epätasaiseta jakautumisesta, joukkoälyn kehittämisen mahdollisuudet ja tiedon määrään ja hallittavuuteen liittyvät haasteet odottavat jatkotyöstämistä.

–Toivomme Sitrassa, että keskustelu jatkuu verkossa ja että yhteisen pohdinnan tuloksena syntyy rohkea visio siitä, miltä Suomi näyttää verkossa kymmenen vuoden kuluttua ja mitkä asiat ovat tärkeitä ottaa huomioon kun suunnittelemme tulevaisuuden verkkopalveluita. Toivomme, että prosessin avoimuudesta on aidosti hyötyä esimerkiksi organisaatioille, jotka haluavat ideoita omien verkkostrategioidensa työstämiseen, Karoliina Luoto summaa.

Suomi verkossa 2019 -ryhmän työtä voi seurata Facebookissa tai katsomalla työskentelystä kuvattu video webcastina.

Aivoriihen Facebook-ryhmä»
Aivoriihen webcast»