archived
Arvioitu lukuaika 6 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Aktivointi- ja esihautomotoiminta kirittävät yrittäjiä

Muutamassa vuodessa teknologiahautomot ovat onnistuneet kasvattamaan uusien hautomoyritysten määrää yli 60 prosenttia ja nostamaan pääomasijoitukset vuosittaisesta 10:stä 60:een.

Julkaistu

Pääomasijoittajia kiinnostavia kasvuyrityksiä syntyy yhä enemmän

Tiedote 23.1.2008
  
Suomalaiset teknologiahautomot löytävät aiempaa enemmän uusia potentiaalisia kasvuyrityksiä ja pystyvät paremmin tukemaan yrittäjiä etenkin yritystoiminnan haastavien alkuvuosien aikana. Muutamassa vuodessa teknologiahautomot ovat onnistuneet kasvattamaan uusien hautomoyritysten määrää yli 60 prosenttia ja nostamaan pääomasijoitukset vuosittaisesta 10:stä 60:een. Yksityissijoittajien osuus sijoituksista oli viime vuonna 40 prosenttia. Tiedot pohjautuvat Sitran koordinoimaan teknologiahautomoiden kehittämishankkeeseen (ent. yrityskehitysyhtiöiden kehittämishanke, Yrke), joka on ollut teknologiahautomoiden menestyksekkään työn takana.  

– Hankkeen aikana luodun valtakunnallisen aktivointi- ja esihautomoprosessin ansiosta hautomoihin tulee  enemmän yrityksiä. Esihautomotoiminta lähti liikkeelle lähes nollasta, mutta nyt esihautomosopimuksia solmitaan lähes 300 vuodessa. Myös yritysten laatua on nostettu. Yritysten laadun mittareina ovat toimineet kasvu- ja kansainvälistymishakuisuus, pääomasijoituskelpoisuus ja innovatiivisuus, kertoi johtaja Anu Nokso-Koivisto Sitrasta teknologiahautomoiden kehittämishankkeen päätösseminaarissa.  

Hanketta käynnistettäessä uusia yrityksiä tuli hautomoihin vuodessa 98. Hautomoiden toiminnan kehittyessä yritysten määrä kasvoi tasaisesti. Samalla parani myös hautomoyritysten laatu. Nykyisin hautomoihin valitaan liki 200 uutta yritystä. Myös nopeimmin kasvavien uusien hautomoyritysten määrä on kaksinkertaistunut ja noussut vuosittaisesta alle 20:stä 40:een. Samalla niiden osuus uusista hautomoyrityksistä on noussut 13 prosentista 25 prosenttiin.  

– Mukaan valitut yritykset ovat entistä nuorempia, innovatiivisempia ja kasvuhaluisempia. Yrityksistä arviolta puolet kaksinkertaistaa liikevaihtonsa vuosittain. Parhaissa yrityksissä palkataan vähintään kymmenen uutta työntekijää vuosittain, mikä on aloittaville yrityksille merkittävä kasvuponnistus. Mutta yrityksiä ei synny tyhjästä, vaan hautomoiden täytyy kannustaa yrittäjyyteen ja parhaat yritykset pitää usein rakentaa hautomoiden avustuksella, kertoi teknologiahautomoiden toimintaa koskevan loppuarvioinnin tehnyt tutkimuspäällikkö Ulla Hytti Turun kauppakorkeakoulusta.  

– Hankkeen aikana luodussa valtakunnallisessa aktivointi- ja esihautomoprosessissa yrittäjää sparrataan kehittämään toimintaansa. Puolet esihautomoon tulevista yrityksistä siirtyy hautomoon. Noin viidennes yrityksistä pystytään kirittämään seuraavaan ylempään kasvuluokkaan, totesi Nokso-Koivisto.  

Sitra lähti koordinoimaan hanketta vuonna 2003 yhdessä kauppa- ja teollisuusministeriön, Tekesin, TE-keskusten, kuntien ja maakuntaliittojen kanssa. Tavoitteena oli kasvattaa uusien osaamispohjaisten yritysten määrää ja laatua. Kehittämishankkeen aikana hautomoille luotiin tavoitteet ja mittarit sekä yritysten laatua mittaava ABC-luokitus. Sen perusteella pystytään  seuraamaan, paljonko Suomessa syntyy uusia, kasvukykyisiä ja -haluisia yrityksiä. Sitran tekemän kansainvälisen selvityksen perusteella vastaavanlaista luokitusta ei ole käytössä muualla.  

Alku aina hankala, lopussa kiitos

Teknologiahautomoiden rooli suomalaisen yritystoiminnan vireyttäjänä on merkittävä. Yrittäjä tarvitsee paljon tietoa ja tukea etenkin yritystoimintansa alkuvaiheessa. Noin puolet Suomessa perustettavista yrityksistä lopettaa toimintansa ensimmäisten elinvuosiensa aikana.  

– Hautomoihin valituista yrityksistä sen sijaan yhdeksän kymmenestä jatkaa toimintaansa vielä kolmen vuoden jälkeen.  Selviytymisaste on huomattavasti parempi kuin yrityksissä keskimäärin, kertoi Hytti.  

– Yrittäjällä voi olla kiinnostava tuote tai palvelu, mutta ei taitoa ja tietoa kaupallistamisesta, myymisestä, johtamisesta tai kansainvälistymisestä. Hautomoiden tehtävänä on auttaa yrittäjää yritystoiminnan kehittämisessä ja parhaiden yhteistyökumppaneiden löytämisessä. Hautomotoiminta tarjoaa yrittäjille selviytymispakin, joka kantaa vaikeuksien yli. Hautomotoimintaa tarvitaan, jotta liikeideansa kanssa painiva yrittäjä saa aitoa tukea, kypsyä, kehittyä ja kasvaa, totesi Nokso-Koivisto.  

Rahoitus muuttumassa

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli kehittää hautomoille pitkäjänteinen rahoitusmalli. Sitran tekemän selvityksen mukaan muissa maissa valtiovalta on turvannut hautomoiden rahoituksen vastaavan tyyppisiä hankkeita käynnistettäessä. Suomessa hautomot ovat koonneet rahoituksensa projektiluonteisesti eri rahoituslähteistä.   

– Hankkeen käynnistäjä, nykyinen työ- ja elinkeinoministeriö, on luvannut varmistaa, että hankkeen aikana tehty kehittämistyö ja sen hyvät tulokset säilyvät aktivointi- ja esihautomotoiminnan osalta. Hautomotoiminnan rahoitus on sen sijaan muuttumassa jatkossa markkinaehtoisempaan suuntaan, Nokso-Koivisto totesi.  

Lisätietoja

Anu Nokso-Koivisto, johtaja, Sitra
Puh. 050 563 6997, etunimi.sukunimi@sitra.fi  

Ulla Hytti Tutkimuspäällikkö, Turun kauppakorkeakoulu,TSE Entre
Puh. 040 540 9112, etunimi.sukunimi@tse.fi    

Taustaa teknologiahautomoiden kehittämishankkeesta  

Kauppa- ja teollisuusministeriö kiinnitti vuonna 2003 huomiota uusien alkuvaiheen yritysten määrään ja laatuun Suomessa. Se totesi teknologiakeskusten yhteydessä toimivien yrityskehitysyhtiöiden olevan keskeisessä asemassa uusien kasvuyritysten löytämisessä ja kehittämisessä. Yrityksille tarjottavat tuotteet ja palvelut olivat kuitenkin siinä vaiheessa useilla paikkakunnilla vielä lapsenkengissä.  

Sitraa pyydettiin koordinoimaan tärkeimpien yrityskehitysyhtiöiden kehittämishanketta (Yrke) ja uudistamaan keskeisiä yrityskehitystoimintoja yhdessä muiden julkisten toimijoiden kanssa. Sittemmin ohjelmaan mukaan valittuja yrityskehittäjiä ryhdyttiin kutsumaan teknologiahautomoiksi.  

Teknologiahautomoiden kehittämishankkeen tavoitteena oli uudistaa 12 alueellisen teknologiahautomon toimintaa ja sitä kautta parantaa niiden suojissa kasvavien yritysten määrää ja laatua.  

Sitra lähti yhdessä Tekesin, kauppa- ja teollisuusministeriön, TE-keskusten, kuntien ja maakuntaliittojen kanssa koordinoimaan kehittämishanketta. Taustavaikuttajana toimi myös Suomen Teknologiakeskusten Liitto TEKEL. Hankkeen tavoitteena oli kasvattaa uusien osaamispohjaisten yritysten määrää ja laatua.  

Sitra käynnisti teknologiahautomoiden kehittämishankkeen aikana ohjelman, jonka tavoitteena oli uudistaa teknologiahautomoiden käytäntöjä sekä yhtenäistää niiden toimintatapoja. Teknologiahautomot sopivat yhdessä tärkeimmät kehittämiskohteet, jotka alueelliset hautomot sitten yhdessä suunnittelivat ja toteuttivat. Samalla syntyi myös erityinen maankattava aktivointiprosessi ja esihautomotoiminta.  

Teknologiahautomoiden kehittämishankkeen aikana luotiin hautomoille tavoitteet ja mittarit sekä yritysten laatua mittaava ABC-luokitus. Sen perusteella pystytään tilastollisesti seuraamaan, paljonko Suomessa syntyy uusia, kasvukykyisiä ja -haluisia yrityksiä.  

Sitran osalta teknologiahautomoiden kehittämishanke päättyi tammikuussa 2008. Teknologiahautomot jatkavat toimintaansa ja hyödyntävät hankkeesta saatuja kokemuksia sekä kehittävät toimintaansa edelleen. Vastuu kehittämistyöstä ja raportoinnista siirtyy TEKELin yrityskehitystiimille.

Teknologiahautomot

 • Finn-Medi Tutkimus Oy (Tampereen konsortio)
 • Hermia Yrityskehitys Oy (Tampereen konsortio) 
 • Joensuun Tiedepuisto Oy / Aventur Partners Oy
 • Kuopion Teknologiakeskus Teknia Oy 
 • Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy 
 • Prizztech Oy (Pori)
 • Seinäjoen Teknologiakeskus Oy
 • Technopolis Ventures JSP Oy (Jyväskylä)* 
 • Technopolis Ventures Kareltek Oy (Lappeenranta)* 
 • Technopolis Ventures Oulutech Oy (Oulu)* 
 • Technopolis Ventures Professia Oy (Tampereen konsortio)* 
 • Technopolis Ventures Oy (Espoo)* 
 • Teknologiakeskus Oy Merinova Ab (Vaasa) 
 • Turku Science Park Oy  

*) Yrke-hankkeen myötä keväällä 2004 Espooseen syntyi Technopolis Oyj:n tytäryhtiöhautomo Technopolis Ventures Oy. Sittemmin Technopolis Oyj on ostanut teknologiakeskuksia ja niiden liiketoimintoja useilla hautomopaikkakunnilla. Sen myötä myös useita teknologiahautomoita on siirtynyt Technopolis-konserniin (Jyväskylän Teknologiakeskus Oy, Otaniemen teknologiakylä Oy, Oulutech Oy, Professia Oy ja Teknologiakeskus Kareltek Oy, sekä esisopimus Kuopion teknologiakeskus Teknia Oy:stä).

Yrke: Yrityskehitysyhtiöiden kehittämishanke.

Vuonna 2003 käynnistetty hanke, jonka tavoitteena oli uudistaa 12 alueellisen teknologiahautomon toimintaa ja sitä kautta parantaa niiden suojissa kasvavien yritysten määrää ja laatua. Hankkeen nimi muuttui myöhemmin teknologiahautomoiden kehittämishankkeeksi.

Hankkeen esite (pdf-tiedosto) »