archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Avoimen datan kilpailu Apps4Finland 2013 käynnistyy tänään

Kirjoittaja

Ossi Kuittinen

Johtava asiantuntija, Liiketoiminnan kehitys ja rahoitus

Julkaistu

Avoimen datan innovaatiokilpailu Apps4Finland on uudistunut. Tänä vuonna painopiste on erityisesti yhteiskunnalliseen ongelmanratkaisuun keskittyvissä sovelluksissa. Kilpailua on täydennetty tarjoamalla osallistujille sparrausta, mentorointia ja jatkokehittelyä sovellusten kaupallistamiseksi. Järjestäjinä toimivat Forum Virium Helsinki sekä Suomen verkkodemokratiaseura ry.

Vuoden 2013 kilpailussa pyritään luomaan uudenlainen mekanismi erityisesti hyvinvointiongelmien ratkaisemiseen. Yksi kilpailun teemoista on terveys ja hyvinvointi, minkä vuoksi Sitra on mukana yhtenä kilpailun kumppaneista.

”Toivomme erityisesti terveyttä ja kansalaisten omahoitoa vauhdittavia ideoita ja sovelluksia mukaan kisaan”, toteaa Sitran sähköisten omahoitopalvelujen kehittämisestä vastaava Tuula Tiihonen. Hänen mukaansa peleistä ja avoimeen dataan perustuvista sovelluksista on tulossa yhä merkittävämpi keino terveyden edistämisessä. Sitralla on parhaillaan menossa Gesundheit 2013 –pelikilpailu, jossa tavoitteena on synnyttää hauskoja ja koukuttavia suomalaisia terveysaiheisia pelejä ja sovelluksia.

”Apps4Finland tarjoaa meille mainion kanavan kehittää uusia avointa dataa hyödyntäviä käyttäjälähtöisiä palveluja. Tarve olisi esimerkiksi reaaliaikaista jonotustilannetta kuvaaville käyttäjäsovelluksille terveydenhuollossa”.

Jatkokehityspäivässä mukana rahoittajia ja markkinaosaajia

Kiinnostus Apps4Finland-kilpailua kohtaan on lisääntynyt vuosi vuodelta, ja kilpailutöiden määrä on moninkertaistunut vuodesta 2009. Tavoitteena on paitsi ratkaista hyvinvointiongelmia, myös kehittää sovelluksista kannattavaa liiketoimintaa.

”Haluamme tarjota osallistujille entistä paremmat mahdollisuudet sovellusten kaupallistamiseen”, kertoo Sitran johtava asiantuntija Ossi Kuittinen. Jatkokehityspäivässä kehittäjät ja rahoittajat sekä markkinaosaajat kohtaavat toisensa.

Avoimen datan sovellukset kiinnostavat yhä useammin myös maailmalla: tämän todistavat edellisvuosien Apps4Finland-kilpailun voittajat kuten GPS-paikannausta hyödyntävä mobiilisovellus  ParkkiNappi sekä viime vuoden voittaja, näkövammaisten liikkumista helpottava BlindSquare-sovellus. Molemmat ovat nousseet kansainvälisen mielenkiinnon kohteeksi.

Datademo-konseptin avulla sovellukset kansainväliseen kiitoon

”Olemme mukana kehittämässä uusia kevyitä rahoitusinstrumentteja, kuten Datademo-konseptia. Sen kautta start-up –yrityksille saadaan kanavoitua pääomaa demon rakentamista varten. Konsepti paikkaa rahoitusmarkkinoilla olevia riskipääoman saatavuusaukkoja”, Kuittinen toteaa. Kehitystyössä otetaan mallia muun muassa Digesin kehittämästä Digidemo-konsteptista, joka on synnyttänyt useita luovan teollisuuden menestystarinoita mm. peliteollisuuteen.

Avoimen datan innovaatiokilpailu järjestetään tänä vuonna viidennen kerran. Vuosittain järjestettävässä kilpailussa haetaan ideoita ja sovellusdemoja, joiden pohjana on käytetty avointa dataa.

Lisätiedot:

www.apps4finland.fi
Kilpailun projektipäällikkö Petri Kola p. 040 162 6525, petri.kola@forumvirium.fi
Forum Virium Helsinki

Suomen verkkodemokratiaseura ry

Ota yhteyttä