archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Behave 2012 -konferenssista ajankohtaista tietoa kuluttajien energiankäytön tehostamisesta

Motiva Oy järjestää 20.–21.9.2012 Helsingissä kansainvälisen konferenssin, jossa tarkastellaan kulutuskäyttäytymistä, viranomaisten ja yhteiskunnallisten ohjauskeinojen sekä yritysten energiainnovaatioiden, käyttäjälähtöisten tuote- ja palveluratkaisujen kehittämistä energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Uutinen 13.2.2012

Motiva Oy järjestää 20.–21.9.2012 Helsingissä kansainvälisen konferenssin, jossa tarkastellaan kulutuskäyttäytymistä, viranomaisten ja yhteiskunnallisten ohjauskeinojen sekä yritysten energiainnovaatioiden, käyttäjälähtöisten tuote- ja palveluratkaisujen kehittämistä energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta.

Kulutustottumuksilla ja -käyttäytymisellä on huomattava vaikutus siihen, toteutuvatko eurooppalaiset tavoitteet energiatehokkuuden parantamiseksi. Kuluttajat kaipaavat tietoa ja osaamista sekä välineitä ja palveluja, joiden avulla energiansäästö ja energiankäytön tehostaminen arjessa toteutuu.

Kestävän kehityksen, energiatehokkuuden ja kulutustutkimuksen yhdistävät aihealueet ovat hyvin esillä eurooppalaisissa tutkimuslaitoksissa. Tutkijoita kutsutaan nyt konferenssiin esittämään hankkeissa kerättyä tietoa ja kokemuksia viranomaisille ja kuluttajien rajapinnassa toimille yrityksille ja yhteisöille. Samalla etsitään onnistuneita ja käytännönläheisiä esimerkkejä kuluttajille suunnatuista energiatehokkuutta edistävistä tuote- ja palveluinnovaatioista.

Konferenssi yhdistää tutkimuksen ja käytännön

Helsingin Kaapelitehtaalla 20.–21.9. järjestettävän Energy Efficiency & Behaviour -konferenssin odotetaan kokoavan yhteen noin 150 tutkimuslaitosten, viranomaisten, yritysten sekä energiatehokkuutta edistävien yhteisöjen ja verkostojen edustajaa eri puolilta Eurooppaa. Tapahtuma on jatkoa vuonna 2009 Alankomaissa järjestetylle tieteelliselle tapahtumalle.

Tapahtuman käytännön järjestelyistä vastaa Motiva Oy. Järjestelytoimikunnassa toimivat lisäksi: tutkimusprofessori Eva Heiskanen Kuluttajatutkimuskeskuksesta, professori Ruth Rettie Industry Market Researchistä Isosta-Britanniasta, vanhempi tutkija Michael Ornetzeder Itävallan tiedeakatemista sekä johtava asiantuntija Vesa-Matti Lahti Sitrasta. Konferenssia rahoittavat Sitra, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Helsingin Energia.

Lisätietoja

Motiva Oy, asiantuntija Irmeli Mikkonen, puh. +358 424 281 213, irmeli.mikkonen@motiva.fi

Kuluttajatutkimuskeskus, tutkimusprofessori Eva Heiskanen, puh. 050 321 0190, eva.heiskanen@kuluttajatutkimuskeskus.fi

www.behave2012.info