archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Elintarvike- ja ravitsemusalalle tarvitaan strategisen huippuosaamisen keskittymä

Suomen elintarvikeketju esittää strategiassaan alalle strategisen huippuosaamisen keskittymää.

Julkaistu

Tiedote 9.5.2006

Suomen elintarvikeketju esittää vasta julkaistussa strategiassaan alalle strategisen huippuosaamisen keskittymää. Ala täyttää tiede- ja teknologianeuvoston kaavailemat kriteerit keskittymälle.

Keskeisiä tiede- ja teknologianeuvoston asettamia kriteerejä keskittymille ovat, että ne perustetaan kansantaloudellisesti merkittäville aloille, jotka ovat valmiita panostamaan tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Keskittymät synnyttävät alalle uutta menestyvää liiketoimintaa ja ovat siksi haluttuja. Tällä hetkellä keskittymiä on kaavailtu mm. bio- ja metsä-alalle. Keskittymät toimisivat virtuaalisesti eli niitä varten ei synny uusia rakennuksia eikä isoja organisaatioita.

Tekes on ollut mukana huippuosaamisen keskittymien valmistelussa.
– Mahdollisuus saada elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä riippuu erityisesti alan yritysten halusta sitoutua merkittäviin tutkimus- ja kehityspanostuksiin, kertoo pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara Tekesistä. Hän itsekin alan strategiaprosessissa mukana olleena pitää elintarvikealan keskittymän syntymistä mahdollisena. Alalla on paljon pk-yrityksiä, se on työllistävä ja myös alueellisesti merkittävä toimiala.

– Jotta alan innovaatiotoiminta vahvistuu, tarvitaan laajaa ja organisoitua yhteistyötä monilla tahoilla. Suunnitteilla oleva strategisen huippuosaamisen keskittymä olisi oivallinen keino kohdistaa ja koordinoida alan tutkimusta, vahvistaa yhteistyörakenteita ja edistää tutkimustulosten kaupallistamista, kertoo Saarnivaara.

Sitran ERA-ohjelmassa luodussa alan yhteisessä strategiassa pidettiin keskittymän luomista tärkeänä tavoitteena.
– Se mahdollistaa globaalin edelläkävijäaseman valituilla alueilla, ERA-ohjelman ohjelmajohtaja Anu Harkki kertoo.

Strategisen huippuosaamisen keskittymän tehtävänä olisi

  • Saattaa yritykset, yliopistot, tutkimuslaitokset, rahoittajat ja muut alan toimijat yhteistyöhön.
  • Muodostaa alalle yhteinen näkemys tutkimustoiminnan painopisteistä.
  • Koota alan pirstoutuneet tutkimusresurssit yhteisten tavoitteiden taakse, jotta voidaan rakentaa kriittisiä massoja, varmistaa tutkimuksen kansainvälinen huipputaso ja yhteistyö sekä edistää tulosten kaupallistamista.
  • Toimia ravitsemusklusterin ytimenä.
  • Rakentaa pitkällä tähtäimellä suomalaisen järkiruoan kansainvälinen imago hyödyntäen terveellisyyden, eettisen kestävyyden, puhtauden ja jäljitettävyyden laatutunnusmenettelyjä.

Strategisen huippuosaamisen keskittymällä on laajoja kansantaloudellisia vaikutuksia koko elintarvikeketjuun.
– Keskittymän syntymistä voidaan pitää jopa edellytyksenä sille, että strategiassa määritelty visio – Suomesta kilpailukykyinen terveellisen ravitsemuksen edelläkävijä – toteutuu, Harkki toteaa.

Lisätietoja:

Anu Harkki, ohjelmajohtaja, Sitra, Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA etunimi.sukunimi@sitra.fi
Puh. 09 6189 9458, GSM 050 431 1651

Veli-Pekka Saarnivaara, pääjohtaja, Tekes
veli-pekka.saarnivaara@tekes.fi
Puh. 010 605 5700

Soili Helminen, tiedottaja, Tekes
soili.helminen@tekes.fi
Puh. 010 605 5719

Strategiaraportti pdf-muodossa »

Mistä on kyse?