archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Elintarvike-ja ravitsemusalan kunnianhimoinen strategia: Suomesta terveellisen ravitsemuksen edelläkävijä

Suomen elintarvike- ja ravitsemusalan yhdessä laatima strategia julkistettiin Elintarvikepäivässä Helsingissä 9.5.2006. Strategia perustuu alan yhteiseen päätökseen nostaa Suomi kilpailukykyiseksi terveellisen ravitsemuksen edelläkävijäksi vuoteen 2015 mennessä. Strategia syntyi osana Sitran Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERAa.

Julkaistu

Tiedote 9.5.2006

Suomen elintarvike- ja ravitsemusalan yhdessä laatima strategia julkistettiin Elintarvikepäivässä Helsingissä 9.5.2006. Strategia perustuu alan yhteiseen päätökseen nostaa Suomi kilpailukykyiseksi terveellisen ravitsemuksen edelläkävijäksi vuoteen 2015 mennessä. Strategia syntyi osana Sitran Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERAa, jonka lähtökohtina ovat alan kilpailukyvyn kehittäminen ja terveyden edistäminen.  

Yhteistyöstä kilpailuetu  

Strategian syntyminen on esimerkki laajasta, koko elintarvike- ja ravitsemusalan käsittävästä yhteistyöstä. Siihen osallistui kymmeniä asiantuntijoita alkutuotannosta, tutkimuksesta, elintarviketeollisuuden isoista ja pk-yrityksistä, kaupan alan yrityksistä, julkishallinnosta sekä kansanterveysorganisaatioista.

– Tässä hankkeessa tehtiin sellaista yli rajojen menevää yhteistyötä, jota alalla ei tässä maassa ole ennen nähty, Elintarviketeollisuusliiton puheenjohtaja ja Valion toimitusjohtaja Harry Salonaho kertoo. Hän muistuttaa, että pienessä maassa ei ole varaa tuhlata resursseja. Tarvitaan harkittuja valintoja, olennaiseen keskittymistä ja yhä laajempaa, tiiviimpää ja pitkäaikaisempaa yhteistyötä. Yhteistyö on myös kilpailuetumme, jolla Suomi menestyy tulevaisuudessakin. 

Alan kilpailu kiristyy entisestään ja maiden rajat elintarvikkeiden liikkumiselle madaltuvat. Tarvitaan erikoistumista ja erikoisosaamista. Suomen ja koko ketjun valinta on panostaa terveellisyyteen ja luoda maahan vahva ravitsemusklusteri.  

Lisää innovaatioita ja vientiä

Sitran ERA-ohjelman ohjelmajohtaja Anu Harkin mukaan strategian keskeisimpiä asioita ovat innovaatiot, viennin kasvattaminen, tehokas kaupallistaminen, osaamisen parempi hyödyntäminen ja erikoistuminen sekä entistä fokusoidumpi tutkimustyö. Myös viranomaisyhteistyön kehittäminen on tärkeää.

– Ruuan laadun ja jäljitettävyyden parantamisessa on Suomessa tehty hienoa työtä. Nyt halutaan vahvistaa alan innovaatioketjua. Sen on toimittava jouhevammin ja sen ambitiotaso on asetettava korkeammalle. Vain näin pystymme nostamaan alan paikallaan pysyvän viennin nousuun, Harkki sanoo. Meidän on hyödynnettävä osaamisemme ja erinomainen tutkimuksemme tuotteiden tehokkaampaan kaupallistamiseen. Haluamme luoda lisäarvoa perusruuallemme ja laajentaa funktionaalisten ruokien markkinoita.

Alan strategiaprosessissa tätä perusruuan ja funktionaalisen ruuan välimaastossa olevaa kasvavaa tuote-aluetta alettiin kutsua nimellä järkiruoka (smart food).
– Terveydellä on kysyntää. Järkiruokaa –  tuotteita, palveluita ja konsepteja –  tarvitaan myös elintapasairauksien riskien vähentämiseksi niin meillä kuin maailmallakin, sanoo Harkki. 

Strategiassa ehdotetaan alan strategisen huippuosaamisen keskittymän perustamista. Se mahdollistaa pitkäjänteisen kehitystyön globaaliksi terveyden edelläkävijäksi.  

Toimenpiteissä mukana laaja joukko

Strategian toteuttajia ovat Sitran ohella mm. Elintarviketeollisuusliitto, elintarvike- ja kaupan alan yritykset, Kansanterveyslaitos, Tekes, Suomen Akatemia, VTT, MMM, KTM, Finpro ja Evira. Useissa ehdotetuissa toimenpiteissä tarvitaan myös viranomaisten, hallituksen ja eduskunnan päätöksentekoa. 

Raportissa linjatut toimenpiteet luovat vahvan pohjan ravitsemusklusterin syntymiselle. Klusteri jatkaa Sitran ERA-ohjelmassa käynnistettyä elintarvike- ja ravitsemusalan yhteistyötä ja strategian toteuttamista ohjelman päätyttyä vuonna 2009.  

Lisätietoa:

Sitra, Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA
Anu Harkki, ohjelmajohtaja
etunimi.sukunimi@sitra.fi
Puh. 09 6189 9458, matkapuhelin 050 431 1651

ERA-ohjelman viestintä
Seija Kurunmäki, viestintäkonsultti seija.kurunmaki@kuule.fi
Puh. 0400 460894 

Elintarviketeollisuusliitto
Harry Salonaho, hallituksen puheenjohtaja
harry.salonaho@valio.fi
Puh. 010 381 2001 

Strategiaraportti pdf-muodossa »
Strategian julkistuksen videointi Elintarvikepäivässä » 

Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA on yksi kuudesta ohjelma-alueesta, johon Sitra panostaa. ERA-ohjelmassa on varauduttu tekemään kasvu- ja kansainvälistymiskykyisiin alan yrityksiin kymmenkunta pääomasijoitusta, joiden kokonaispanostus on 15–20 miljoonaa euroa. Ohjelma panostaa myös alan kehityshankkeisiin. 

Järkiruoka (smart food) on terveelliset elintarvikkeet ja järkevän ruokailun kattava käsite. Järkiruoaksi luokiteltavat elintarvikkeet vaikuttavat myönteisesti ihmisen fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Järkevä ruokailu perustuu terveellisiin valintoihin; kuluttaja valitsee yksilöllisesti oman hyvinvointinsa kannalta oikeanlaista, kulloiseenkin käyttötilanteeseen ja makumieltymyksiinsä sopivaa ruokaa. Järkiruoka on eettisesti kestävää, puhdasta, jäljitettävää, luotettavaan tutkimustietoon ja tuotekehitykseen perustuvaa ruokaa. Järkiruoka on pakattu kuluttajan kannalta tarkoituksenmukaisesti ja sen terveyttä edistävistä vaikutuksista kerrotaan kuluttajalle.

LIITE 1:
Tiedote: Elintarvike- ja ravitsemusalalle tarvitaan strategisen huippuosaamisen keskittymä »

LIITE 2: 
Artikkeli: Mitä on järkiruoka? »

Mistä on kyse?