archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Elintarvikeala lupaa ihmisille lisää hyviä vuosia

Sitran Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA ja Elintarviketeollisuusliitto kertoivat elintarvikealan menestysreseptistä eli miten alan strategiaa toteutetaan käytännössä.

Julkaistu

Huippuosaamisen kaupallistamisella monia hyötyjä 

Sitran Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA ja Elintarviketeollisuusliitto kertoivat elintarvikealan menestysreseptistä eli miten alan viime keväänä julkistettua strategiaa toteutetaan käytännössä. Nyt tehdään yhteistyötä tutkimuksen ja kaupallistamisen tehostamiseksi. Edelläkävijyys valitulla järkiruuan saralla hyödyttää tulevaisuudessa sekä kansalaisia, elintarvikealaa että kansantaloutta.  Elintarviketoimijoiden tavoitteena on saada Suomeen strategisen huippuosaamisen keskittymä, jonka ympärille vahva elintarvikeklusteri voidaan rakentaa.       

Elintarvikeala on tosissaan

Elintarvikealalla tehdään tällä hetkellä yhteistyötä, jota ei ole ennen nähty.
– Tämä kolmanneksi suurin teollisuudenalamme on sisäisesti päässyt yhteisymmärrykseen mahdollisuuksistaan ja tehnyt suunnitelman, jotta suomalaisen elintarvikealan kilpailukyky tulevaisuudessa varmistuu, elintarvikealan nokkamies, Elintarviketeollisuusliiton hallituksen puheenjohtaja ja Valion toimitusjohtaja Harry Salonaho kertoi tilaisuudessa.

– Pidämme huippuosaamisen keskittymää ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken erittäin arvokkaana ja kaikille osapuolille lisäarvoa tuottavana. Vain yhteisvoimin pärjäämme kansainvälisten elintarvikejättien puristuksessa. Valion ja Raision tänään julkistama tutkimusyhteistyö on tästä hyvä esimerkki, Salonaho jatkaa. 

Voimavarat tehokkaaseen käyttöön

Elintarvikealan yhteistyö näkyy ERAn hankkeissa. Keväällä julkistettiin 30 alan vaikuttajan voimin tehty strategia, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta terveellisen ravitsemuksen mallimaa. Nyt elintarvikealan tutkijat ja yritykset tekevät yhdessä työtä tutkimuksen, kehityksen ja kaupallistamisen tehostamiseksi.

– Elintarvikealalla on enemmän huippuosaamista kuin yleisesti tiedetään. Usein se on kuitenkin pirstaloituneena ja tehokkuutemme kärsii, ERA-ohjelman johtaja Anu Harkki toteaa. Meillä on toki hyviä esimerkkejä onnistuneista kaupallistamisoperaatioista. Näkkileipä, laktoosittomat tuotteet, Gefilus ja Benecol ovat hyviä esimerkkejä, mutta meillä on vielä matkaa osaavaksi, tehokkaaksi innovaatioiden kaupallistajaksi, Harkki sanoo.

– Alalle fokusta, synergiaa ja yhteistyötä sekä ihmisille lisää elinvoimaisia vuosia, professori Juha Ahvenainenkiteyttää elintarvikealan yritysten ja tutkijoitten T&K&K-strategiatyön (tutkimus-, tuotekehitys- ja kaupallistamisstrategiatyön) tavoitteen. Menestyminen edellyttää keskittymistä aiheisiin, joilla on kysyntää ja joissa meillä on hyvä raaka-aine-, osaamis- ja yrityspohja. Yhteistyö tähtää myös suurimpien kansantautiemme ehkäisyyn elintarvikkeiden avulla. Sydäntauteja ja diabetesta ehkäisevä nautinnollinen ruoka on järkiruokaa parhaimmillaan.

Strategisen huippuosaamisen keskittymä elintarvikeklusterin pohjaksi

Valtion tiede- ja teknologianeuvoston myöntämän keskittymästatuksen voi saada kansantaloudellisesti merkittävä ala, joka on valmis panostamaan tutkimus- ja kehityshankkeisiin ja jolla on kansallista ja alueellista merkitystä. 

– Pidämme alan kannalta erittäin tärkeänä, että Suomeen syntyy elintarvikealan huippuosaamisen keskittymä. Malli antaa hyvän pohjan elintarvikeklusterille. Tarkoituksemme on hakea tätä statusta vuoden 2007 aikana, Harkki sanoo.
 
Käytännössä huippuosaamisen keskittymä näkyisi entistä tiiviimpänä yhteistyönä, yhteisvoimin koordinoituna esikilpailullisena elintarvike- ja ravitsemustutkimuksena, teknologian siirtona, kaupallistamisen voimakkaina tukina ja ennen kaikkea kaiken päällekkäisen työn välttämisenä. Yritykset keskittyvät tehokkaasti varsinaiseen tuotekehitykseen ja kaupallistamiseen omalla tuotealueellaan.

Keskittymä toimisi projekteina virtuaaliorganisaatioissa; uusia seiniä ja yksiköitä ei rakenneta, vaan olemassa olevia hyödynnetään entistä tehokkaammin ja yritysten yhteistoimintaa lisätään.

– Suomi on jo nyt mallimaa elintarvikkeiden turvallisuudessa. Meillä on lähes 3000 alan yritystä ympäri Suomea, ja työllistämme 13 % koko työvoimasta.  Haluamme, että Suomessa ymmärretään yli toimialueidenkin, mitä voimavaroja elintarvikeketjussamme piilee. Alan sisällä olemme valmiita uusiinkin T&K&K-satsauksiin. Hyvään ja terveelliseen ruokaan satsaaminen kannattaa, Salonaho perustelee syitä huippuosaamisen keskittymän hakemiselle.

Lisätietoja 

Harry Salonaho
Elintarviketeollisuusliiton hallituksen puheenjohtaja,
Valion toimitusjohtaja
Puh. 010 381 2001
etunimi.sukunimi@valio.fi

Anu Harkki
Ohjelmajohtaja, Sitran Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA
Puh. (09) 6189 9458
etunimi.sukunimi@sitra.fi

Juha Ahvenainen
Kehitysjohtaja, Sitran Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA
Puh. (09) 6189 9267
etunimi.sukunimi@sitra.fi 

Esitykset

Aiheesta myös:

Mistä on kyse?