archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Elintavat opitaan lapsena – miten lasten elinympäristöön voidaan vaikuttaa?

Juuri valmistunut esiselvitys toteaa, että perheistä löytyy intoa terveyden edistämiseen, mutta käyttökelpoisia arjen keinoja kaivataan.

Julkaistu

Sitran ERA-ohjelma tukee Kuopion lasten ravitsemustutkimusta

Sitran Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA tukee hankkeita, joilla selvitetään, miten lasten ja nuorten elintapoihin voidaan vaikuttaa. Kuopiossa alkaa syksyllä 6–7-vuotiaiden lasten elintapoja selvittävä hanke. Juuri valmistunut esiselvitys toteaa, että perheistä löytyy intoa terveyden edistämiseen, mutta käyttökelpoisia arjen keinoja kaivataan.

– Lasten liikunnasta, ravitsemuksesta ja niiden terveysvaikutuksista tiedetään hämmästyttävän vähän, vaikka on tunnustettu, että pohja terveellisille elintavoille sekä aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille luodaan lapsuusiässä, tutkimuksen johtaja professori Timo Lakka kertoi tiedotustilaisuudessa Kuopiossa. Hänen mukaansa lasten elintavat ovat myös kansainvälisesti yhä kiinnostavampi asia. Monissa maissa lasten lihavuuden lisääntyminen ennakoi lihavien aikuisten määrän rajua lisääntymistä. 

Syksyllä 2007 alkavassa kaksivuotisessa elintapainterventiossa on mukana yli 600 kuopiolaista lasta, ja siinä selvitetään keinoja, joilla koko perheeseen voidaan vaikuttaa. Tavoitteena on kehittää elintapaneuvontamalleja eli testattuja arjen keinoja lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. 

Tutkimus tehdään Kuopion yliopiston Fysiologian yksikössä yhteistyössä Kuopion yliopiston Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen laitoksen, Kuopion yliopistollisen sairaalan Lastentautien klinikan ja Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen osaston, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen, Kansanterveyslaitoksen ja Kuopion kaupungin kanssa. Tärkeimmät Kuopion yliopiston ulkopuoliset rahoittajat ovat Sitra, sosiaali- ja terveysministeriö ja opetusministeriö. 

Kuopion hanke on osa Sitran ERA-ohjelman Koululaisten ravitsemus- ja välipalahanketta. ERA-ohjelmassa koko ravitsemus- ja elintarvikeala on asettanut tavoitteekseen luoda Suomesta terveellisen ravitsemuksen mallimaa. Tavoitteena on lisätä kansainvälistä kilpailukykyä luomalla muun muassa vientikelpoisia konsepteja terveyden edistämiseen. Jo pilottivaiheessa mukana on sekä yrityksiä, tutkimuslaitoksia että järjestöjä.  

Projektipäällikkö Markku Mikola Sitran ERA-ohjelmasta kiitteli Kuopion kaupungin vahvaa mukanaoloa.
– Mikä on parempi keino luoda mallimaata, kuin yrittää ensin luoda malli lasten terveyttä edistävästä kaupungista, Markku Mikola kertoi tiedotustilaisuudessa Kuopiossa. 

Lisätietoja Kuopion liikunta- ja ravitsemustutkimuksesta: 
http://www.kampus.uku.fi/tiedotteet/index2007.shtml  

Lisätietoja  

Timo Lakka, professori, päätutkija, Biolääketieteen laitos, Fysiologian yksikkö, Kuopion yliopisto, puh. 040 770 7329, etunimi.sukunimi@uku.fi

Markku Mikola, projektipäällikkö, Sitran Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA, puh. (09) 6189 9235 tai 040 771 8030, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Mistä on kyse?