archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

”Erinomainen ja tätä päivää oleva vastaanoton muoto” – Opiskelijat tyytyväisiä YTHS:n kokeilemiin sähköisiin palveluihin

Kirjoittaja

Mirkka Helkkula

Avustava asiantuntija, Avainalueratkaisut

Julkaistu

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on vakuuttunut sähköisten terveyspalveluiden toimivuudesta. Etälääkärin vastaanotto ja sähköiset hoidon itsearviot säästävät sekä asiakkaan että lääkärin aikaa. Opiskelijoilta ja henkilökunnalta saadut toiveet ja kiitokset kannustavat ottamaan sähköiset palvelut osaksi säätiön arkea myös tulevaisuudessa.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on ottanut viime vuosina käyttöön erilaisia sähköisiä palveluita parantaakseen ajanvarauksen sujuvuutta, hoitoon pääsyä ja lisätäkseen matalan kynnyksen palveluita ympäri maata. Tämä on vastaus asiakkaiden pyyntöön, sillä aiemmassa asiakastyytyväisyyskyselyssä jopa 84 % vastanneista opiskelijoista toivoi lisää sähköisiä palveluita.

Kaikkien uusien opiskelijoiden sähköinen terveystarkastus on ollut arkea jo vuodesta 2009. Hyviä kokemuksia on saatu myös videovälitteisestä lääkärinvastaanotosta, seksuaaliterveyspalveluista, syömishäiriöpotilaiden tavoittamisessa ja sähköisistä painonhallinta- ja valmennusryhmistä.

”Sähköiset palvelut tuovat joustavuutta ja säästävät asiakkaan aikaa ja vaivaa, joka menisi puhelinpalvelun odottamiseen tai vastaanotolle matkustamiseen. Esimerkiksi terveyskyselyn voi hyvin hoitaa kotisohvalta” sanoo terveyspalvelupäällikkö Hanna Kari Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöstä.

Myös kevään aikana valmistumassa olevan Sitran teettämän selvityksen perusteella on näyttöä siitä, että sähköiset omahoitopalvelut nopeuttavat hoitoon pääsyä ja siirtävät suunnitellusti terveydenhuollon painopistettä sairauksien hoidosta ennaltaehkäisyyn. Myös potilaiden tavoitettavuus on parantunut. Paperikutsujen aikaan vain kolmasosa tuli terveystarkastukseen. Nykyään sähköisen tarkastuksen tekee kaksinkertainen määrä, vaikka sen pohjalta kutsutuista ei kaikki saavukaan paikalle.

Juuri nyt YTHS:ssä on käynnissä potilastietojärjestelmän uudistaminen, jonka yhteydessä myös aiemmin Sitran tuella kokeiltuja sähköisiä palveluita otetaan vakiintuneeseen käyttöön osaksi uutta potilasportaalia. Portaalin on tarkoitus valmistua vuoden 2016 alkuun mennessä.

Hanna Karin mukaan hienointa on, että sähköiset palvelut tavoittavat myös monet sellaiset asiakkaat, jotka kokevat puhelimella yhteydenottamisen hankalaksi.

Hänen mieleensä on jäänyt parin vuoden takainen asiakas, joka kirjoitti Helsingin Sanomien yleisönosastolle saaneensa vihdoin mielenterveysongelmiinsa apua YTHS:n sähköisen terveyskyselyn myötä. Juuri sähköpostiin saapunut ensikontakti sai tytön kirjoittamaan avunpyynnön terveysasemalleen.

”Tällaiset tapaukset ovat kenties pieni joukko, mutta sitäkin merkittävämpi,” Kari painottaa.

Nopeammin hoitoon videovastaanotolle

Erityisesti hoitajan kanssa yhdessä etälääkäripalvelu MeeDocin avustuksella toteutettu videovastaanotto on kerännyt kiitosta sekä asiakkailta että sitä käyttäneiltä hoitajilta ja lääkäreiltä. Etäyhteyden avulla voidaan tuoda erikoislääkärin ammattitaito pienemmille paikkakunnille, missä sitä ei muuten olisi saatavilla.

Moni alun perin etävastaanottoon epäilevästi suhtautunut asiakas on muuttanut mielensä päästessään itse etävastaanotolle. Esimerkiksi Joensuussa allergiaoireiden vuoksi vastaanotolle tullut nainen oli tyytyväinen saamaansa hoitoon, koska kuukauden tai kuukausien odottamisen sijaan hän pääsi etävastaanotolle nopeasti.

”Aluksi pidin ajatusta etävastaanotosta hyvin epäilyttävänä, sillä en uskonut asian oleva niin sujuvaa kuin mitä se loppujen lopuksi oli. Pidin myös siitä, ettei minun itse tarvinnut käyttää laitetta, vaan hoitaja oli mukanani koko ajan ja järjesti kaiken valmiiksi tietotekniikan osalta,” asiakas kertoo.

Helsinkiläinen opiskelijanainen taas sai lääkärin etävastaanotolla hyödyllisiä neuvoja kipeytyneen ranteensa hoitamiseen.

”Tilanteeni ei ollut kovin akuutti, joten etävastaanotto sopi erinomaisesti juuri sen tapaiseen ongelmaan. Jatkohoitoa ei tarvittu, mutta minulle annettiin mahdollisuus puhelinaikaan, jos ongelma ei siellä annetuilla ohjeilla ratkeaisi. Olin erittäin tyytyväinen palveluun,” opiskelija kommentoi palautteessaan.

Etälääkäri: Mahdollisuuksia riittää

YTHS:n etälääkärinä tunnetuksi tullut Sami Raasakka näkee sähköisissä palveluissa valtavaa potentiaalia. Yli sata etävastaanottoa itse hoitaneena hän ymmärtää myös palvelun rajoitteet, kuten esimerkiksi tekniset haasteet.

”Sähköisillä palveluilla ei ole tarkoituskaan korvata perinteistä vastaanottoa. Se on kuitenkin hyvä lisäpalvelu, jolla pystytään vauhdittamaan hoitoonpääsyä tietyissä tilanteissa, esimerkiksi iho-oireiden tunnistamisessa tai mielenterveyspalveluissa.”

Raasakan mukaan videovälitteinen etävastaanotto vaatii lääkäriltä kokemusta ja kokeilunhalua.

”Etälääkäri on videoyhteyden takia hyvin läsnä ja tilanne on usein jopa kasvokkaista vastaanottoa intiimimpi. Toisaalta ammattilaisen on pystyttävä tunnistamaan, milloin video ei riitä diagnoosin tekemiseen.”

Seuraavaksi Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin terveyspalveluita uudistamaan lähtevä Raasakka uskoo, että videovälitteiset konsultaatiopalvelut voisivat levitä lähitulevaisuudessa esimerkiksi kotisairaanhoitoon.

”Ihanne olisi päivystävä etälääkäriyksikkö, joka tarjoaisi osaavan henkilökunnan laajasti eri kunnallisten terveysasemien käyttöön.”

 

Lisätietoja:

Hanna Kari, YTHS:n terveyspalvelupäällikkö, 046 876 9113
Sami Raasakka, vastaava lääkäri, YTHS, Lappeenranta 046 876 9102
Eero Raunio, johtava asiantuntija, Sitra, 0294 618 253

Mistä on kyse?