uutiset
Arvioitu lukuaika 1 min

Esko Aho luovutti EU:n teknologiatutkimuksen arviointiraportin komissiolle

Tietoyhteiskunta-asioista vastaava komissaari Viviane Reding vastaanotti raportin Bryssselissä.

Julkaistu

Sitran yliasiamies Esko Aho luovutti tietoyhteiskunta-asioista vastaavalle komissaari Viviane Redingille EU:n kuudennen puiteohjelman arviointiraportin. Arviointiraportin teki itsenäinen työryhmä, jonka puheenjohtajana Aho toimi.

Raportin mukaan Euroopassa tehdään hyvää korkean teknologian tutkimusta, mutta paljon on vielä tehtävissä, erityisesti tulosten kaupallistamisessa.

Redingin mielestä raportin tulisi herättää poliittiset päättäjät. Korkean teknologian tutkimukseen käytetty 4 miljardia euroa on mittava summa. Sen tulisi näkyä tehokkaammin myös kasvuna, työpaikkoina ja innovaatioina.

Lisätietoja Euroopan komission sivuilta:
Aho Report on the Effectiveness of Information Society Research in the EU’s 6th Framework Programme 2003-2006