archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Espoo kutsuu kumppaneita mukaan vammaispalvelujen kehittämiseen

Mitä laki säätää ja elämä edellyttää? Miten palveluseteli saadaan sopimaan vammaisen ihmisen elämään? Vastauksia etsitään Espoossa keväällä käynnistyneessä palveluseteli-projektissa.

Kirjoittaja

Tuomo Melin

Johtava asiantuntija, sosiaali- ja terveysalan ekonomisti, Avainalueratkaisut

Julkaistu

Uutinen 7.4.2010

Mitä laki säätää ja elämä edellyttää? Miten palveluseteli saadaan sopimaan vammaisen ihmisen elämään? Vastauksia etsitään Espoossa keväällä käynnistyneessä palveluseteli-projektissa.

Espoo aikoo ottaa vammaispalveluissa käyttöön palvelusetelin ensi vuoden alusta yhtenä henkilökohtaisen avustajan järjestämistapana. Ensimmäiseksi kohteeksi on ajateltu sairastuneen avustajan sijaisjärjestelyä.

”Henkilökohtainen apu on luonteeltaan hyvin pitkälle asiakkaan yksityisyyden alueelle menevää palvelua. Siitä syystä haluamme kuunnella herkällä korvalla eri osapuolten tarpeita”, kertoo Johanna Mätäsoja Espoon kaupungista.

”Tavoitteenamme on määritellä asiakaslähtöisesti se palvelu, minkä kunta palvelusetelillä järjestää, miten prosessi toimii ja miten laatu varmistetaan. Liikkeelle lähdetään palveluprosessien kuvaamisesta. Tavoitteena on laatia sääntökirja, joka pitää sisällään olennaisen, eli mitä, kenelle, miten ja kuka.”

”Vaikka Espoolla on projektin vetovastuu, haluamme kutsua mukaan kaikki, joilla on asiaan intressejä. Haluamme tarjota ihmisille tasa-arvoista ja tasalaatuista palvelua. Kuntien kesken tehtävällä yhteistyöllä on suuri painoarvo. Sopivia kohteita yhteistyölle varmaan löytyy. Olemme alussa, ja mitään ei ole naulattu kiinni.”

Tunnistettuja yhteistyötahoja Espoon vammaispalvelujen palvelusetelihankkeessa ovat asiakkaat, heidän edustajansa, heitä lähellä olevat järjestöt, muut suuret kunnat ja Kuntaliitto, palvelun tuottajat ja muut palveluseteliprojektit.

Yksi konkreettinen tarve yhteiselle määrittelylle on palvelutuottajan näkökulma. Sama palveluntuottaja voi olla Helsingin, Espoon ja Vantaan hyväksymä.

”Pahinta palvelutuottajalle olisi kolmenlaiset säännöt, kolme hyväksymiskriteeriä ja kolme portaalia, missä pidetään tietoja yllä. Ainakin seudullisesti, mutta myös valtakunnallisesti yhtenevät tavat ovat kaikkien etu.”

Klikkaa videoon: http://www.vimeo.com/10483602
Klikkaa esitykseen: http://www.slideshare.net/palveluseteli/palveluseteli-vammaispalveluun
Osallistu toimintaympäristökyselyyn: http://www.webropol.com/P.aspx?id=414109&cid=25039545