archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Etsimme uuteen turvallisuuteen liittyviä ideoita

Julkaistu

Onko sinulla, yhteisölläsi tai yritykselläsi idea tai hanke, joka liittyy uuteen turvallisuuteen ja vahvistaa yhteiskunnan muutoskykyä? Etsiikö ideasi toteuttajaa? Tuo ideasi kaikkien tietoisuuteen ja tee siitä totta!

Sitran Uusi turvallisuus -foorumi kokosi yhteen 30 hengen poikkiyhteiskunnallisen joukon pohtimaan, mitä ovat tämän päivän ”uuden turvallisuuden” haasteet ja mahdollisuudet. Syksyllä 2013 alkaneen foorumin aikana tehdään kokeiluja, joilla testataan, kuinka uusia turvallisuushaasteita voidaan konkreettisesti ratkoa ja mahdollisuuksia edistää. Tulevia kokeiluja varten haemme nyt turvallisuutta edistäviä ideoita ja hankkeita.

Millaisiin haasteisiin vastaamme?

Tämän päivän turvallisuuskysymykset koskettelevat perinteisten turvallisuusteemojen lisäksi monipuolisesti mm. ilmastoa, luonnonvaroja, taloutta, tietoverkkoja, teknologiaa, hyvinvointia sekä ihmisten arkea ja heidän vaikutusmahdollisuuksiaan.

Etsimme vastauksia erityisesti seuraaviin teemoihin ja kysymyksiin:

Energian ja ruoan tuotanto

  • Miten lisäämme ruoan ja energian tuotannon kriisinkestävyyttä ja vahvistamme omavaraisuutta turvallisuuden lisäämiseksi? Millaisia paikallisia ratkaisuja tarvitaan?

Osallisuus ja turvallisuuden tunne

  • Miten lievitämme iäkkäiden kokemaa yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta? Miten vahvistamme turvaverkkoja?
  • Miten nuorten osallisuuden kokemusta ja oman paikan löytämistä yhteiskunnassa voitaisiin tukea paremmin? Millaiset ideat huomioivat paremmin myös monikulttuurisen taustan ja toisen polven suomalaiset nuoret?
  • Miten asukkaat voisivat paremmin osallistua asuinympäristöjensä turvallisuuden kehittämiseen eri puolella Suomea?

Positiiviset turvallisuusmarkkinat

  • Miten luodaan liiketoimintaa ja kehitetään palveluita sekä tuotteita, jotka eivät myy pelolla ja uhkakuvilla? Anna ideasi, joka suhteutuu turvallisuuteen myönteisenä mahdollisuutena!

Kyberturvallisuus

  • Miten ihmisten ymmärrystä kyberturvallisuudesta voitaisiin lisätä ja millaisia keinoja sekä palveluita voitaisiin kehittää turvallisuuden parantamiseksi digitaalisessa maailmassa?
  • Miten Suomi voisi olla aloitteellinen ja toimia etunenässä luomassa kansainväliset pelisäännöt kyberhyökkäysten varalle?

Muita uuden turvallisuuden ideoita?

Millaisia ideoita etsimme?

Turvallisuus on kaikkien asia – yksilöstä yhteisöihin, yrityksiin ja viranomaisiin. Olemme kiinnostuneita uusista turvallisuutta konkreettisesti lisäävistä ideoista sekä toimintamalleista, jotka voivat kasvattaa luottamusta ja edistää yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Uuden turvallisuuden ideat lisäävät kriisinsieto- ja muutoskykyä yhteiskunnan kaikilla eri tasoilla. Ne kannustavat ihmisiä pitämään huolta toisistaan ja ottamaan vastuuta omasta ja lähimmäistensä turvallisuudesta. Uuden turvallisuuden ratkaisut edistävät myös ajantasaista ja moniarvoista yhteiskunnallista keskustelua turvallisuudesta.

Parhaat ideat kokeiluiksi ja pilottihankkeiksi

Ideoista valitaan noin 10 parasta jatkojalostukseen yhdessä Sitran ja Uusi turvallisuus -foorumin kanssa. Jatkojalostuksessa ideasta muotoillaan yhteiskehittelynä käytännön kokeilu, joka voi kestää yhdestä päivästä neljään viikkoon. Kokeilu pyrkii testaamaan ideaa ja sen konkreettisia vaikutuksia käytännössä. Kokeilut toteutetaan 20.1.-7.3.2014 välisenä aikana. Jatkojalostuksessa ideoita voidaan muokata tai yhdistää muiden ideoiden kanssa.

Sitra osallistuu kokeiluihin rahoituksen, asiantuntijoiden ja erilaisten yhteistyöprosessien muodossa. Yksityiskohdista sovitaan tapauskohtaisesti kokeilujen toteuttajien kanssa. Ellet idean antajana itse koe olevasi oikea taho kokeilun toteuttamiseen, etsimme sellaisen kanssasi yhdessä.

Sitran rahoitus kokeiluun voi olla 0-5000 euroa. Se voi kohdistua muun muassa ulkopuolisten asiantuntijoiden kuluihin, viestintään ja tiedon levittämiseen sekä seuranta- ja arviointitutkimuksiin.

Kokeilujen tavoitteena on löytää parhaista kokeiluista syntyville hankkeille pysyväisomistaja ja rahoittaja suomalaisesta yhteiskunnasta. Tutustu kokeilukulttuuriin täällä

Toimi näin

Laita meille ideasi kuvaus ja muut tiedot lomakkeella alla olevan linkin kautta 5.1.2014 mennessä.

Kaikki ideat julkaistaan avoimesti verkossa. Nimesi ei tule näkyviin verkkoon. Älä kerro kyselyssä yrityssalaisuuksia. Jos sinulla on uutta turvallisuutta edistävä liiketoimintaidea, joka vaatii salassapitoa, ota yhteyttä Kalle Niemiseen (kalle.nieminen@sitra.fi).

Uusi turvallisuus -foorumin osallistujat arvioivat ideat ja parhaiden ideoiden jättäjiin otetaan yhteyttä tammikuun puolivälissä 2014. Kerromme prosessin etenemisestä myös Uusi turvallisuus -sivullamme Facebookissa

Jätä ideasi tästä linkistä.

Sitra kokosi 30 hengen poikkiyhteiskunnallisen joukon foorumiin pohtimaan, mitä ovat tämän päivän ”uuden turvallisuuden” haasteet ja mahdollisuudet. Foorumi tekee kokeiluja, joilla testataan, kuinka uusia turvallisuushaasteita voidaan konkreettisesti ratkoa ja mahdollisuuksia edistää.

Mistä on kyse?