uutiset
Arvioitu lukuaika 1 min

eWelfare – Tuottava tietotekniikka hyvinvointipalveluissa

eWelfare – Tuottava tietotekniikka hyvinvointipalveluissa-selvitys kartoittaa uusimman tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä terveys-, sosiaali- ja koulutuspalveluiden tuotannossa.

Julkaistu

eWelfare-esiselvitys kartoittaa uusimman tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä terveys-, sosiaali- ja koulutuspalveluiden tuotannossa. Tietoyhteiskunnan toteuttamisessa Suomessa ovat vastassa syvään juurtuneet teollisen ajan ajatus- ja toimintamallit. Tämä koskee erityisesti julkista hallintoa. Hyvinvointivaltioon kohdistuu nyt suuria muutospaineita. Väestö ikääntyy ja palvelutarpeet kasvavat. Samalla verotulot pienenevät. Jukka Jääskeläisen kirjoittaman raportin keskeinen johtopäätös on, että tieto- ja viestintäteknologiasta ei saada olennaisia tehoja irti, ellei julkisen sektorin ajatus- ja toimintamalleja muuteta vastaamaan informaation aikakauden vaatimuksia.          

Julkaisun tiedot eWelfare – Tuottava tietotekniikka hyvinvointipalveluissa. Sitran raportteja 41. ISBN 951-563-549-8, ISSN 1457-5728. Edita Publishing Oy. Helsinki 2004.  Sitran raportteja -sarjassa julkaistaan tutkimusten, selvitysten ja arviointien tuloksia erityisesti asiantuntijoiden käyttöön.  

Raportteja voi tilata Sitrasta, puhelin 0294 618 991, sähköposti julkaisut@sitra.fi.  Raportti löytyy myös PDF-tiedostona Sitran Internet-sivuilta kohdasta julkaisut > Sitran raportteja –sarja.