archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

FinNode toimii suomalaisten innovaatioiden hyväksi ympäri maailmaa

Julkaistu

FinNode-verkosto on suomalaisten innovaatiotoimijoiden verkosto, joka toimii ympäri maailmaa sekä vahvistaa parhaillaan tiiviisti yhteyksiään suomalaisiin yrityksiin.

FinNoden tehtävänä on tuoda maailmalta avointa tietoa muutossignaaleista yritysten, tutkimuslaitosten ja innovatio-organisaatioiden käyttöön. Verkoston ydintoimijoita ovat Finpro, Työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, Sitra, Tekes, Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen akatemia ja VTT.
 
– Ennakointi on välttämätöntä, koska liiketoimintamahdollisuuksien määrä kasvaa mutta muutosnopeus lisääntyy. Liiketoimintamahdollisuuksia avaavat muutokset tapahtuvat ja syntyvät eri puolilla maailmaa ja siksi näissä verkostoissa on oltava mukana. Samalla tieto saatava Suomeen konkreettiseen käyttöön, kertoo Finpron toimitusjohtaja Kari Häyrinen FinNoden tavoitteista.

FinNode toimipisteitä on USA:ssa, Kiinassa, Venäjällä, Japanissa ja keväällä avataan toimipiste Intiaan. FinNodella on karkeasti kolme palvelua jota verkostot tuottavat. Näitä ovat muutossignaalien analysointi suomalaisen innovaatioympäristön tarpeisiin, markkina- tai teknologialähtöisen toimintamahdollisuuksien arviointi ja ilmiöihin nojaavien uusien liiketoimintamallien konseptointi sekä projektien tulosten siirto Suomessa hyödynnettäväksi

Ennakoinnista vetoa kilpailuun

Ennakoinnin kautta voidaan saada käyttökelpoista tietoa siitä, mitä ihmiset eri puolella maailmaa juuri nyt tekevät, ajattelevat ja ostavat. Jalostettuna tällainen ennakointitieto tuottaa kilpailuetua. Tätä varten FinNode toteuttaa signaalisessioita, joihin yritykset eri puolelta Suomea voivat osallistua yhdessä maailmalla olevien FinNode -toimipisteiden kanssa.

-Sessiot saivat alkunsa kun huomattiin, että kansainväliseen ennakointitoimintaan on saatava tehoa ja vaikuttavuutta, joka myös leviää yrityksille asti. Samalla videoneuvottelumahdollisuudet ovat kehittyneet niin hyviksi, että etäyhteyksien avulla voidaan osallistua kansainväliin sessioihin eri puolilta maailmaa, kertoo Riku Mäkelä Satakunnan ELY-keskuskseta, joka on ollut yksi paikallisille yrittäjille sessioita järjestävä taho.

– Sessiot perustuvat FinNode-keskuksen huomaamista signaaleista kertomiseen etäyhteydellä eri paikkakunnille eri teemoista. Toisessa päässä yrittäjät ja toimijat ovat kokoontuneet yhteen etäyhteyden päähän kuuntelmaan aiheesta. Tämän jälkeen ideoidaan yhdessä paikallisen porukan kanssa mitä toimintaa signaalista voisi oikeasti syntyä ja sitten jaetaan taas etäkonferensissa ideat muiden paikkakuntien kesken. Tästä syntyy aitoja ideoita ja yhteistyötä, Riku Mäkelä kertoo.

Kuukausittain järjestetään 1-3 signaalisessiota. Tällä hetkellä sessioita isännöi yhdessä FinNoden kanssa Tekes, mutta vuodenvaihteen jälkeen isännöinti siirtyy Finprohon. Sessiot ovat kaikille halukkaille avoimia ja ympäri Suomea niitä järjestävät paikalliset ELY-keskukset..

Lisätietoa signaalisessioista
www.finnode.fi