Arvioitu lukuaika 1 min

Fountain Parkin raportti verkkohaastattelun tuloksista julkishallinnon vaikuttajille 2009

Julkishallinnon johtamisohjelman valmistelua varten Fountain Park toteutti lähinnä valtion virkamiesjohdolle suunnatun kyselytutkimuksen, joka on jatkoa Valtionvarainministeriön hallinnon kehittämisyksikön toteuttamalle kyselylle. Vastaajia pyydettiin ideoimaan keinoja julkishallinnon johtamisen haasteisiin, jotka oli jaoteltu neljään eri teemaan: Tuottavuuden kehittäminen, Luovuus ja uudistumiskyky, Palvelujen laadukkuus ja käyttäjälähtöisyys sekä Politiikan ja hallinnon tasapaino.

Kirjoittaja

Jonna Stenman

Julkaistu

Julkishallinnon johtamisohjelman valmistelua varten Fountain Park toteutti lähinnä valtion virkamiesjohdolle suunnatun kyselytutkimuksen, joka on jatkoa Valtionvarainministeriön hallinnon kehittämisyksikön toteuttamalle kyselylle. Vastaajia pyydettiin ideoimaan keinoja julkishallinnon johtamisen haasteisiin, jotka oli jaoteltu neljään eri teemaan: Tuottavuuden kehittäminen, Luovuus ja uudistumiskyky, Palvelujen laadukkuus ja käyttäjälähtöisyys sekä Politiikan ja hallinnon tasapaino. Ohjelma haluaa antaa tämän yhteenvedon kyselytutkimuksen tuloksista kaikkien julkishallinnon kehittämisestä kiinnostuneiden käyttöön.

Kirjoittaja

Jonna Stenman

Julkaistu

Mistä on kyse?