uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Haemme kolmea johtajaa

Sitra on suomalaisten tulevaisuustalo. Rakennamme reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta, jossa ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa. Olemme kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttava, uniikki yhdistelmä ajatushautomoa, kokeilujen ja toimintamallien edistäjää sekä yhteistyön rakentajaa. Eduskunnan alaisena riippumattomana rahastona toimintamme rahoitetaan sijoitustoimintamme tuotoilla. Strategiamme uusia painopisteitä ovat reilu datatalous, demokratia ja osallisuus sekä luonnon monimuotoisuus.

Julkaistu

Nykyisen asiamiehemme siirtyessä eläkkeelle ja käynnistäessämme kaksi uutta teemaa, haemme nyt kolmea keskeistä johtajaa:

  • operatiivinen johtaja
  • teemajohtaja, reilu datatalous
  • teemajohtaja, demokratia ja osallisuus

Operatiivinen johtaja (Chief operating officer, aiemmin asiamies) on yliasiamiehen keskeinen kumppani koko Sitran johtamisessa. Hänen vastuullaan on Sitran päätöksentekojärjestelmän toimivuus ja operatiivisen toiminnan tehokkuus. Hän valmistelee hallintoelinten kokoukset ja tulee vastaamaan keskeisimmistä toiminnan kehittämisprojekteista. Teemajohtaja vastaa teema-alueensa valmistelusta ja tuloksellisesta johtamisesta sekä tekee teemaa koskevia rahoitus- ja hankintapäätöksiä. Kaikki kolme tulevat työskentelemään Sitran johtoryhmän jäseninä.

Hakemallamme henkilöllä on tehtävään soveltuva ylempi yliopistotutkinto, käytännössä osoitettua johtamistaitoa asiantuntijoiden johtamisesta, näkemystä yhteiskunnan päätöksenteosta ja valmius osallistua vaativaan asiantuntijatason keskusteluun. Hänellä on lisäksi erinomaiset neuvottelu- ja yhteistyötaidot, kyky johtaa muutosprosesseja ja projekteja, monipuoliset yhteiskunnalliset verkostot sekä ymmärrystä vaativasta sidosryhmätyöstä ja nykyaikaisista viestintäkanavista. Hän kykenee toimimaan kansainvälisessä toimintaympäristössä ja hänellä on hyvä suomen, ruotsin ja englannin kielen taito. Eduksi lasketaan työkokemus sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta

Operatiivisen johtajan tehtävään hakevilta odotamme lisäksi vankkaa ymmärrystä Sitran yhteiskunnallisesta roolista, näyttöä operatiivisen toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä, osaamista strategian viemisestä käytäntöön sekä kokemusta normien soveltamisesta organisaatioiden toimintaan.

Reilu datatalous -teeman johtajan tehtävään hakevilta odotamme erinomaista ymmärrystä digitaalisuudesta ja erityisesti datasta raaka-aineena, vahvoja näyttöjä tuloksellisesta työstä erityisesti eurooppalaisessa ympäristössä joko julkisella tai yrityssektorilla sekä ennakoivaa ja innovaatiolähtöistä työskentelytapaa sekä ymmärrystä datan käytöstä liiketoiminnassa.

Demokratia ja osallisuus -teeman johtajan tehtävään hakevilta odotamme vankkaa ymmärrystä demokratian toiminnasta eri tasoilla, kokemusta nykyaikaisista vaikuttamisvälineistä sekä ennakoivaa ja innovaatiolähtöistä työskentelytapaa.

Tarjoamme nykyaikaisen työyhteisön tuen ja ainutlaatuisen mahdollisuuden vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan. Sitrassa pääset luotaamaan tulevaisuutta ja kokeilemaan erilaisia ratkaisuja.

Yliasiamies nimittää tehtävään valitut toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Sitran yliasiamiehelle osoitetun hakemuksen palkkatoiveineen ja ansioluetteloineen pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteessa uratori.mps.fi viimeistään 25.11.2020 klo 16.00. Hakija voi ilmoittaa, ettei halua nimeään julkistettavan. Tällöin on kuitenkin huomioitava, että Sitra noudattaa julkisuuslakia.

Hae tästä

Lisätietoja

  • yliasiamies Jyrki Katainen pe 13.11. klo 12.00–13.30 ja ma 16.11. klo 16.30–17.30, puhelin 029 461 8650
  • MPS:n konsultti Jaana Jaatinen, puhelin 020 746 9690

Sitrasta organisaationa lisätietoja antavat:

  • viestintäpäällikkö Sari Tuori to 12.11. klo 14.00–16.00 ja pe 20.11. klo 9.00–10.00, puhelin 040 594 1441
  • henkilöstöpäällikkö Leila Maïche-Plathan ke 18.11. klo 15.00–16.00 ja ma 23.11. klo 16.00–17.00, puhelin 050 521 9018

Mistä on kyse?