Photo Joanna Moorhouse

Julkaistu 19.04.2013

Haemme korkeakouluopiskelijaa kesäharjoittelijaksi Sitran koulutustiimiin

Kirjoittaja
Asiantuntija, Yhteiskunnallinen koulutus, Sitra
Hannele Laaksolahti innostuu aina, kun on mahdollisuus tuoda ihmisiä yhteen oppimaan ja luomaan uutta yhteiskunnallisen kysymysten parissa. Nykyisessä työssään hän kehittää rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun kompetenssia ja sen tueksi tarvittavia työkaluja Sitran Erätauko-projektissa.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran yhteiskunnallinen koulutustoiminta vahvistaa suomalaisten päättäjien ja vaikuttajien kykyä tarttua yhdessä tulevaisuuden kannalta keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Etsimme koulutustiimiimme kesäharjoittelijaa liittyen etenkin syksyllä 2013 käynnistyvän neljännen Elinvoima-foorumin valmisteluihin. Soveltuvin osin harjoittelijan odotetaan avustavan myös Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksen suunnitteluun liittyvissä tehtävissä. Odotamme harjoittelijan avustavan koulutustiimiä etenkin tulevia koulutuksia pohjustavissa taustakartoituksissa (esim. potentiaaliset osallistujat, sisällöt, puhujat, vierailukohteet) sekä tapahtumien järjestelyissä.

Harjoittelu on toukokuussa osapäiväistä erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti sekä kesä-elokuussa kokopäiväistä. Tehtävä ei edellytä opiskelijalta yliopiston tms. myöntämää harjoittelurahaa, vaan Sitra maksaa harjoittelijalle palkan.

Työskentely Sitran koulutustiimissä edellyttää työntekijältä, tiimityötaitoja, joustavuutta ja muutoksen hallintataitoja.

Lisäksi edellytämme hakijalta

  • vähintään kandidaattivaiheen opintoja yhteiskunta- tai taloustieteissä
  • näyttöä viestinnällisestä ja/tai markkinointiosaamisesta
  • tiedonhakutaitoja ja kykyä soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön
  • omatoimisuutta ja kokemusta itsenäisesti suoritettavista työtehtävistä
  • yhteistyö- ja tiimityötaitoja sekä kykyä toimia osana dynaamista ja moniarvoista ryhmää
  • koordinointikykyä ja käytännön järjestelyosaamista
  • halua oppia uutta

Työtehtävien menestykselliseksi hoitamiseksi edellytämme hakijalta myös tavanomaisten tietojenkäsittelyohjelmien, sosiaalisen median työkalujen sekä englannin kielen hyvää hallintaa.

Hakemukset pyydämme lataamaan osoitteessa http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1009486&chk=GG979HKA  24.4.2013 mennessä.

Lisätietoja: http://www.sitra.fi/koulutus

Hannele Sirkkanen, asiantuntija, yhteiskunnallinen koulutus, hannele.sirkkanen@sitra.fi; puh. 040 8367036

 

Mistä on kyse?