archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Hallintoneuvostolta selkeä tuki Sitralle

Sitran hallintoneuvosto sai selvityksen Sitran pääomasijoitus-rahastotoiminnasta ja totesi yksimielisesti, että Sitralla on hallintoneuvoston luottamus.

Julkaistu

Sitran hallintoneuvosto sai tänään selvityksen Sitran pääomasijoitusrahastotoiminnasta. Selvitys annettiin, koska julkisuudessa oli ollut tiettyjen rahastojen perustamiseen liittyviä vääriä tulkintoja ja väitteitä.

Hallintoneuvosto totesi yksimielisesti, että Sitralla on hallintoneuvoston luottamus ja se on toiminut ja voi jatkaa toimintaansa hallintoneuvoston hyväksymän strategian mukaisesti.

Sitran rahastosijoittamisen tavoitteena on houkutella yksityistä pääomaa Sitran toiminnan kannalta tärkeille toimialoille kuten esim. bio-, terveydenhuollon tai ympäristöalalle. Rahastohankkeiden avulla on lisäksi haluttu yleisemmin edistää pääomasijoitustoimialaa ja siten alkuvaiheen yritystoimintaa Suomessa.

Näiden rahastojen hallinnointia ei ole perustamisvaiheessa kilpailutettu, sillä kilpailuvelvoitetta ei synny, kun yksityiset ja yksityisluonteiset sijoittajat muodostavat rahastossa enemmistön. Perustettavien rahastojen kaupallinen luonne ja selkeä tuottotavoite toimivat markkinaehtoisina kilpailuttamisen välineinä.

Sitran perustamiin hallinnointiyhtiöihin on kymmenen viimeisen vuoden aikana siirtynyt muutamia entisiä Sitran toimihenkilöitä. Nämä ovat omalla toimialan osaamisellaan varmistaneet, että myös Sitran näkökulmasta tärkeät alan kehittämiseen liittyvät tavoitteet toteutuvat.

Sitran hoidettavaksi on uskottu huomattava julkinen pääoma, jonka hoito perustuu avoimuuteen, selkeyteen ja luotettavuuteen. – Koska meiltä samaan aikaan edellytetään kuitenkin uuden kokeilua ja riskien ottoa, on tärkeää, että toimintalinjamme ja strategiamme on hallintoneuvoston sekä hyväksymä että omaksuma. Saatu luottamuslause oli välttämätön, jotta voimme jatkaa toimintaamme strategiamme mukaisesti, Sitran yliasiamies Esko Aho sanoi kokouksen päätyttyä.

Lisätietoja

Esko Aho, yliasiamies, puh. 09 6189 9239, etunimi.sukunimi@sitra.fi
Laura Niemi, viestintäpäällikkö, puh. 050 373 8602, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Lue Esko Ahon kommentti aiheesta Sitran blogista »