archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Hämeenlinna tarjoaa kuntalaisilleen Googlen tilalle tutkittua terveystietoa

Kirjoittaja

Tiina Heinilä

Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Hämeenlinnassa rakennetaan Sitran vauhdittamana sähköisten terveyspalveluiden kokonaisuutta, joka lisää kuntalaisten mahdollisuuksia seurata omaa terveyttään, hoitotuloksiaan sekä saada yksilöllistä palautetta tutkittuun tietoon perustuen. Uudet palvelut liitetään Hämeenlinnan terveyspalvelujen palvelutarjontaan.

Tavoitteena on, että jatkossa kuntalaiset voivat itse ratkaista suuren osan terveyteensä liittyvistä asioista. Samalla hoitoon pääsy nopeutuu niiden osalta, jotka palveluita kiireellisimmin tarvitsevat.

Kuntalaisten käyttöön tarjotaan Hämeenlinnassa aluksi sähköinen terveystarkastus ja -valmennus, jossa ohjelman käyttäjä vastaa terveydentilaa koskeviin kysymyksiin, mm. verenpainetiedot ja ruokailutottumukset. Tavoitteena on laajentaa sähköisten palveluiden valikoimaa kokonaisuudeksi, jossa yhdistyvät asiakkaan itse tekemät mittaukset, sairauskertomuksessa oleva tieto, älykäs päätöksen tuki ja yksilöllinen terveysvalmennus.

Asiakkaan näkökulmasta sirpaleisista, yksittäisistä palveluista rakennetaan kokonaisuutta, josta asiakas saa sähköisesti käyttöönsä sitä lääketieteellistä tietämystä, joka nyt on lääkärin päässä. Siten hän voi itse arvioida ongelmansa syytä ja hoitovaihtoehtoja sekä saada analyysejä terveydentilastaan ja mittaustuloksistaan.

”Nimitämme näitä arvopalveluiksi, joilla voidaan turvata tarpeen mukainen hoito, vaikka resurssit eivät ehkä kasva”, väittää johtava ylilääkäri Risto Mäkinen Hämeenlinnan Terveyspalvelut-liikelaitoksesta.

”Ihmiset haluavat hoitaa itseään, sen jo tiedämme. Lähes jokainen meistä hakee jo nyt terveyteen liittyvää tietoa, esimerkiksi Googlesta, ennen kuin otamme yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen. Hämeenlinnassa kehitetään tähän tarpeeseen mietittyä, yleistettävää ja järjestelmätoimittajasta riippumatonta palvelukokonaisuutta, joka auttaa hoitamaan terveyteen liittymää ongelmaa omatoimisesti ja tarvittaessa opastaa palveluihin”, Osmo Saarelma sähköisten palveluiden sisällön tuottavasta Kustannus Oy Duodecimista kertoo.

Hämeenlinnan uudistus on osa laajempaa terveyspalveluiden toimintamallimuutosta, jossa painopiste siirtyy ennaltaehkäiseviin toimiin. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

”Uudet sähköiset palvelut tuovat luotettavan terveystiedon ja siihen perustuvat tukipalvelut asiakkaiden käyttöön, ajasta ja paikasta riippumatta. Hämeenlinnan toimintamalli on levitettävissä, ja jos hanke menee hyvin, tavoitteena on saada vastaavaa ympäri Suomen”, johtava asiantuntija Eero Raunio arvioi.

Lisätietoja:

http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Terveyspalvelut/Terveyspalvelut–liikelaitos/Kehittaminen/Paatoksentuki-asiakkaalle-hanke/

Mistä on kyse?