archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Hankekuulutus: Etsimme elinvoimaisia hankeideoita uuden työn aiheista

Julkaistu

Sitra käynnisti tammikuussa uuden Elinvoima-kehitysohjelman, jossa etsitään ja kokeillaan sitä, mistä Suomi voi ammentaa elinvoimansa tulevaisuudessa. Tähän tarvitaan uutta näkemystä ja uutta tekemistä. Elinvoimaisuuden ytimessä on ennen kaikkea ihmisten oma luovuus, tekeminen ja innostuminen sekä niistä syntyvien ideoiden ja tekemisen

Haemme hankeideoita aiheesta ”uusi työ”, joka on kehitysohjelman ensimmäinen teema-alue.  Etsimme etenkin sellaisia hankkeita, joissa kyseenalaistetaan rohkeasti nykyiset toimintatavat ja kehitetään radikaalisti uudenlaisia toimintatapoja. Suomessa tarvitaan uutta ajattelua siitä, miten hyvinvointi syntyy ja miten sitä tuotetaan. Tarvitaan myös kekseliästä ja ketterää kasvuyrittäjyyttä ja yrittäjämäistä asennetta sekä mahdollistavaa luottamukseen perustuvaa johtajuutta, jossa hierarkiat on karistettu menneisyyteen. Elinvoimaiset tuotteet ovat ennen muuta ratkaisuja ja palveluja.

Erityisesti haemme nyt hankkeita seuraaviin aiheisiin liittyen:

  • Mitä kokonaan uusia töitä voisi olla?
  • Maahanmuuttajien työskentely Suomessa
  • Nuoret ja uusi työ

Toivomme, että hankkeissa on sovellettu uutta ajattelua ja rohkeita ideoita liittyen uuden työn käsitteeseen. Etuna näemme jos hankkeisiin sisältyy liiketoiminnan vauhdittamisen näkökulma. Hanke voi olla ideavaiheessa tai jo käynnissä oleva hanke.

Sitra voi osallistua hankkeisiin asiantuntijuuden, rahoituksen ja erilaisten yhteistyöprosessien muodossa, jotka neuvotellaan valittujen hankkeiden kanssa erikseen. Sitran rahoitus voi kohdistua ulkopuolisten asiantuntijoiden kuluihin, viestintään ja tiedon levittämiseen, seuranta- ja arviointitutkimuksiin sekä projektihenkilöstön palkkoihin. Sitran rahoitusosuus neuvotellaan hankekohtaisesti. Kaikissa kokeiluissa pyrimme levittämään syntynyttä tietotaitoa. 

Pyydämme kokeiluhankkeista kiinnostuneita täyttämään idean kuvauksen ja muut tiedot kyselypohjaan alla olevan linkin kautta. Huomioittehan, että kaikki ideat jaetaan ja niitä voidaan muokata tai yhdistää muiden ideoiden kanssa. Älä kerro kyselyssä yrityssalaisuuksia. 

Linkki hankekyselyyn»

Hankeideoita voi lähettää 31.4.2011 asti oheisen linkin kautta. Hankeideat arvioidaan toukokuun loppuun mennessä ja ideoista valitaan 3-7 jatkototeutukseen.

Lisätietoja: johtava asiantuntija Helena Mustikainen
etunimi.sukunimi@sitra.fi.