archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Helsinki Design Lab -foorumissa uskotaan muotoilun muutosvoimaan

Ensi kertaa järjestetty Helsinki Design Lab on koonnut 23.-25.6. Wanhaan Satamaan yli 80 designin, yritysmaailman, politiikan ja innovaatioiden asiantuntijaa etsimään yhdessä ratkaisuja nyky-yhteiskuntien kohtaamiin haasteisiin. Tapahtuman ovat järjestäneet Sitra ja Tapio Wirkkala Rut Bryk -säätiö.

Julkaistu

Kansainvälisessä tapahtumassa ratkottiin yhteiskunnallisia haasteita

Ensi kertaa järjestetty Helsinki Design Lab kokosi 23.-25.6. Wanhaan Satamaan yli 80 designin, yritysmaailman, politiikan ja innovaatioiden asiantuntijaa etsimään yhdessä ratkaisuja nyky-yhteiskuntien kohtaamiin haasteisiin. Tapahtuman järjestivät Sitra ja Tapio Wirkkala Rut Bryk -säätiö.

– Foorumin ajatuksena oli etsiä designin kautta ratkaisuja suurempiin yhteiskunnallisiin haasteisiin.  Käyttäjälähtöisellä muotoilulla voidaan vaikuttaa yksilöiden kulutustapoihin ratkaisevasti ja sitä kautta laajoihin kokonaisuuksiin. Hyvänä esimerkkinä käy esimerkiksi Intia, jossa kierrätysastioiden muotoilu sopivaksi tavalliseen keittiöön on edistänyt kierrätystä ja siten ekologisuutta maassa huomattavasti, kertoi asiamies Mikko Kosonen Sitrasta.

Ympäri maailmaa tulleet asiantuntijat osallistuivat tapahtumassa luoviin työpajoihin, joissa design ja innovaatiot olivat lähtökohtana konkreettiselle ongelmanratkaisulle. Aloituspäivän työpajoissa innovoitiin muun muassa ratkaisuja helpottamaan seniorien arkielämää kotona ja suunniteltiin parempia tapoja käyttää hyväksi tulevaisuuden viestintävälineitä esimerkiksi terveydenhuollossa.

Helsinki Design Lab oli myös kesäkuussa julkistetun kansallisen innovaatiostrategian ajatusten ytimessä. Strategiassa korostetaan erityisesti systeemisiä muutoksia jolla viitataan yhteiskunnan toimintatavan laajamittaiseen muutokseen, jolloin muuttuvat sekä rakenteet että yksilöiden harjoittamat käytännöt.

Tapahtuman avajaisissa puhunut Taideteollisen korkeakoulun rehtori Yrjö Sotamaa painotti erityisesti innovaatioiden, designin ja bisnesosaamisen yhdistämisen tärkeyttä Suomen pärjäämisen edellytyksinä kansainvälisessä kilpailussa.
 
– Kansallisen innovaatiostrategian lisäksi tulevaisuuden kannalta avainasemassa ovat Aalto-yliopiston kaltaiset hankkeet, jotka toimivat poikkitieteellisesti, yhdistäen eri alojen ihmisiä ja tuottaen innovaatioita jotka koituvat koko yhteiskunnan eduksi. Helsinki Design Lab on omalla panoksellaan mukana tässä kehityksessä ja toivottavasti tapahtuma tulee saamaan myös jatkoa, Yrjö Sotamaa totesi.

Tapahtumalla halutiin edistää niin Suomen asemaa designin ja innovaatioiden maana kuin myös löytää konkreettisia uusia ideoita helpottamaan ihmisten elämää.
 
– Suomi ja Helsinki sopivat mainiosti Design Labin kaltaisen tilaisuuden pitopaikaksi. Suomalaisella designilla on uskottavuutta maailman mittakaavassa ja samalla pienen maan edut nousevat esiin. Eri alojen ihmisten on helppoa kokoontua yhteen innovoimaan ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. Näin voidaan edistää ja ohjata niitä systeemisiä muutoksia jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä Suomen tulevaisuuden kannalta, Mikko Kosonen summasi.

Osallistujien keskustelua voi seurata blogista, joka on päivittynyt koko tapahtuman ajan. Blogista löytyvät myös osallistujien esittelyt.

Blogi »

Lisätietoja 

Asiamies Mikko Kosonen, puh. (09) 6189 9403
Viestintäpäällikkö Laura Niemi, puh. 050 373 8602

Kuvatiedustelut 

Tiedottaja Elina Kiiski, puh. 044 540 3367 
etunimi.sukunimi@sitra.fi