archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Helsinki, Espoo ja Vantaa käynnistävät laajan Smart & Clean -yhteistyöhankkeen Sitran kanssa

Pääkaupunkiseudusta rakennetaan nyt toden teolla kansainvälisen luokan referenssialuetta älykkäille ja ekologisesti kestäville ratkaisuille.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Pääkaupunkiseudusta rakennetaan nyt toden teolla kansainvälisen luokan referenssialuetta älykkäille ja ekologisesti kestäville ratkaisuille. Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat käynnistäneet laajan Smart & Clean -yhteistyöhankkeen Sitran kanssa. Uudenlaisen yhteistyön tavoitteena on tehdä pääkaupunkiseudusta entistä houkuttelevampi investointikohde ja luoda samalla uutta liiketoimintaa ja lisää työpaikkoja.

Kaupungit ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvien ratkaisujen mahdollistajina. Kestävää kehitystä edistäville teknologiaratkaisuille on globaalisti suurta kysyntää, ja Suomella on jo nykyisellään huomattavaa osaamista näissä. Helsingillä,
Espoolla ja Vantaalla on jo paljon yksittäisiä suunnitelmia ja toimenpiteitä, jotka tähtäävät tällaisiin Smart & Clean -ratkaisuihin. Suomeen tarvitaan kuitenkin kipeästi maailmanluokan referenssialue vauhdittamaan tähän liittyvää liiketoimintaa ja vientiä. Siksi kaupungit ovat
päättäneet yhdistää voimansa.

Smart & Clean -yhteistyöhankkeessa tehdään uudenlaista rajat ylittävää yhteistyötä, joka nostaa pääkaupunkiseudun edelläkävijöiden joukkoon. Ennakkoluulottomalla ja aktiivisella yhteistyöllä kaupunkien, yritysten ja valtion välillä pystytään käynnistämään merkittäviä
hankkeita ja kehittämään toimintamalleja, jotka synnyttävät uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja. Tulevien vuosien aikana pääkaupunkiseudulla onkin tarkoitus toteuttaa mittavia hankekokonaisuuksia liittyen esimerkiksi liikenteeseen, vesihuoltoon ja energiatehokkuuteen.

”Luomme pääkaupunkiseudusta globaalisti merkittävän referenssialueen, joka palvelee sekä täällä jo toimivia, että tänne investoivia Smart & Clean -ratkaisuja tarjoavia yrityksiä. Johtavat kaupungit maailmalla kilpailevat puhtaista investoinneista sekä ”Smart” ja ”Cleantech”
-brändien tuomista hyödyistä. Yhdistämällä kaupunkien, valtion, yliopistojen sekä yritysten tahto ja toimenpiteet, pääkaupunkiseudulla on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä kestävän kasvun todelliseksi edelläkävijäksi,” toteavat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunginjohtajat Jussi Pajunen, Jukka Mäkelä ja Kari Nenonen.

”Hienoa, että pääkaupunkiseutu haluaa olla edelläkävijä ja on ryhtynyt konkreettisiin toimiin. Toivomme, että kaiken kokoiset yritykset ja organisaatiot tulevat mukaan rakentamaan uutta bisnestä ja kestävää kasvua”, toteaa Sitran johtava asiantuntija Tiina Kähö.

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -yhteistyö tukee valtioneuvoston Cleantech-strategiassa asettamaa tavoitetta luoda Suomesta cleantechin supervalta 2020 mennessä ja synnyttää samalla maahaan kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja.

Mukana Smart & Clean -yhteistyötä rakentamassa ovat Sitran, Helsingin, Espoon ja Vantaan kanssa Uudenmaan liitto, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä yritysten ilmastojohtajuutta ajava Climate Leadership Council. Työtä koordinoivat Sitra ja Greater Helsinki Promotion. Sitraan on nimetty tätä varten projektijohtajaksi lokakuuhun 2015 asti mm. Cleantech Finlandista tuttu Santtu Hulkkonen.

Mistä on kyse?