archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Hiilineutraalien asuinalueiden kehittämiseen tarvitaan uutta riskipääomaa ja uusia liiketoimintamalleja

GreenStream Network Oyj:n Sitralle laatima selvitys tarkastelee hiilivapaiden asuinalueiden toteuttamiseen tarvittavan hiilivapaan sähkön ja lämmön hankinnan rahoitus- ja toteutusmalleja Suomessa.

Julkaistu

GreenStream Network Oyj:n Sitralle laatima selvitys tarkastelee hiilivapaiden asuinalueiden toteuttamiseen tarvittavan hiilivapaan sähkön ja lämmön hankinnan rahoitus- ja toteutusmalleja Suomessa. Keskeinen haaste on se, että tarvittavat paikalliset hiilivapaat energiantuotantoratkaisut ovat usein uusia sekä teknologian että liiketoimintamallien näkökulmasta. Niiden käyttöönotto onkin paljolti kiinni riskipääoman saatavuudesta, sillä suuri osa energiainvestointien rahoittajista on valmis sijoittamaan vain koeteltuun teknologiaan ja vakiintuneisiin liiketoimintamalleihin.

Selvityksen mukaan hiilivapaiden alueiden edistämiseksi tarvittaisiin lisää yksityistä pääomaa, kuten erikoistuneita pääomarahastoja, jotka suuntautuisivat myös muihin uusiutuvan energian osa-alueisiin kuin IPR-vetoisiin teknologiayhtiöihin. Lisäksi tarvittaisiin uusia markkinapaikkoja tehostamaan pääoman tarjonnan ja kysynnän kohtaamista. Muita olennaisia tarpeita kehityksen vauhdittamiseksi ovat verokannusteet yksityiselle pääomalle (erityisesti yksityisille ihmisille), tietoisuuden kasvattaminen sekä uudet kohdistetut politiikkatoimet hajautetun energiatuotannon käyttöönotolle.

Hiilineutraaleilla asuinalueilla tarkoitetaan tässä alueita, joissa rakennukset ja niissä tapahtuvat toiminnot eivät keskimäärin aiheuta kasvihuonekaasupäästöjä vuoden sisällä tarkasteltuna (nk. nettopäästöt). Tämä voidaan saavuttaa esimerkiksi hyvällä rakennusten energiatehokkuudella, hiilivapaan energian hankinnalla tai päästöjen kompensoinnilla, jolloin päästöjen vähentäminen tehdään muualla kuin kyseisellä alueella.

Selvitys toteutettiin osana Low2No-hanketta, jossa kehitetään kestävän kehityksen mukaista ja innovatiivista kaupunkikorttelia ja toimintamallia. Korttelin suunnittelukilpailun voittajatyössä c_life oli ehdotettu hiilineutraalin rahaston perustamista Jätkäsaareen, koko uuden kaupunginosan käyttöön.

Rakennusten energiankäyttö on merkittävimpiä kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajia. Sen vuoksi tällä sektorilla tarvitaan merkittäviä toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Tarve näille toimenpiteille kasvaa merkittävästi lähivuosina muun muassa siksi, että uudistettu rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttää 2020 uudisrakennuksilta lähes nollaenergiatasoa. Tällöin rakennuksissa tuotetaan lähes sama määrä energiaa kuin niissä kulutetaan.

Julkaisun tiedot

Financing carbon neutral districts: study on business and financing models for carbon neutral energy supply in Finland
Aleksi Lumijärvi ja Juha Ollikainen, GreenStream Network Plc. 
Sitra Studies 58,  ISBN: 978-951-563-780-2,  ISSN 1796-7112
Helsinki: Sitra, 2011
Lataa raportti (PDF) »

Lisätietoja

Lataa raportti (PDF) »
Lue lisää Low2No-hankkeesta »