archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Hiiliniukkaa suunnittelua ja rakentamista toteuttava kortteli kohoaa Jätkäsaareen

Sitra yhdessä SRV:n ja VVO:n kanssa on kehittänyt Low2No-konseptin, joka on kestävän suunnittelun ja rakentamisen uusi toimintamalli. Jätkäsaareen rakennettava kortteli on ensimmäinen kohde, jossa toimintamallia kehitetään ja määritellään käytännössä. Korttelin energiaratkaisuksi on valittu Helsingin Energian uusi kaukolämpötuote ja sinne sijoittuvat Sitran uudet toimitilat rakennetaan puusta.

Kirjoittaja

Jukka Noponen

Julkaistu

Sitra yhdessä SRV:n ja VVO:n kanssa on kehittänyt Low2No-konseptin, joka on kestävän suunnittelun ja rakentamisen uusi toimintamalli. Jätkäsaareen rakennettava kortteli on ensimmäinen kohde, jossa toimintamallia kehitetään ja määritellään käytännössä. Korttelin energiaratkaisuksi on valittu Helsingin Energian uusi kaukolämpötuote ja sinne sijoittuvat Sitran uudet toimitilat rakennetaan puusta.

Low2No tulee sanoista ”from low carbon to no carbon”. Low2No tuottaa kestävää rakennettua ympäristöä ja luo edellytyksiä ekologiselle kaupunkielämälle. Se on jatkuva kehittämishanke, joka tavoittelee vähähiilisyyden kautta asteittain hiilettömyyteen etenevää kaupunkirakentamista.

Rakennuksiin ja tekniikoihin liittyvä energiatehokkuus on kuitenkin vain osa kestävyyttä. Avainasemassa on sellaisten kulutustottumuksien mahdollistaminen, jotka lisäävät ihmisten hyvinvointia ja säästävät ympäristöä. Samalla asuinalueisiin liittyvät käsitykset muuttuvat ja syntyy uudenlaista kaupunkikulttuuria.

Jätkäsaaressa sijaitseva kortteli on ensimmäinen kohde, jossa Low2No-toimintamallia kehitetään ja määritellään käytännössä. Kortteliin rakennettavien asuntojen ja Sitran toimitalon lisäksi sinne suunnitellaan mm. perinteisen ruokakaupan, lähiruokaa tarjoavia liikkeitä, ekopesula, yleinen sauna sekä mahdollisuuksia pienimuotoisiin kaupunkiviljelmiin. Korttelin kansainväliset ja suomalaiset suunnittelijat kuvasivat Low2No-toimintamallia ja korttelin suunnittelun tämän hetkistä vaihetta 8. helmikuuta Sitran yhdessä RIL:in ja SAFA:n kanssa järjestämässä, kestävää kaupunkikehitystä edistävässä tilaisuudessa.

– SRV ja VVO rakennuttavat kortteliin noin 200 asuntoa ja Sitra itselleen uudet toimitilat. Asunnoista runsas puolet tulee olemaan omistusasuntoja, joista osa Hitas-rahoitteisia. Loput asunnoista ovat VVO:n vuokra-asuntoja, kertovat Timo Kokkila SRV:stä ja Esa Kankainen VVO:sta.

– Sitran toimitalon osuus on vajaa kolmannes 22 000 rakennusoikeusneliöstä, ja se tullaan rakentamaan puusta, toteaa Jukka Noponen Sitran Energiaohjelmasta.

Energiaratkaisuina tulevat olemaan korttelia varten kehitettävä kivihiiletön kaukolämpö päälämmitysratkaisuna, vapaa maalämpö ilmanvaihdon esilämmitykseen, kaukojäähdytys tilojen jäähdytykseen ja aurinkosähkö osana korttelin sähköistystä. Helsingin Energia tuo korttelin lämmitykseen uuden kaukolämpötuotteen, jonka avulla nopeutetaan uusiutuvien ja biopolttoaineiden osuuden kasvattamista kaukolämmön tuotannossa. Kortteliin suunnitellaan myös älykäs energiaverkko ja reaaliaikainen sähkön mittaus, joiden avulla voidaan optimoida lämmön ja sähkön käyttöä ja vähentää päästöjä. Kortteli suunnitellaan siten, että päästään mahdollisimman lähelle vuonna 2021 voimaan tulevaa EU:n energiatehokkuusdirektiivin nollaenergiatasoa.

Korttelia kehitetään kestävän rakentamisen kansainvälisen suunnittelukilpailun voittajatyön pohjalta. ARUP–SauerbruchHutton–Experientia -tiimin kumppanina ovat suomalaiset eturivin suunnittelu-toimistot SARC, Vahanen ja Granlund. Tavoitteena on käynnistää korttelin rakentaminen vuoden 2011 loppupuolella ja se valmistuu vuoden 2013 aikana.

Lisätietoja

Marco Steinberg, Sitra, 040 482 7508
Timo Kokkila, SRV, 0201 45 5200
Esa Kankainen, VVO, 040 758 5580
Marko Riipinen, Helsingin Energia, 050 502 3908
Annemaria Ojanperä, Low2No-viestintä, Sitra, 040 182 5356

Mistä on kyse?