archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Huippuosaamisella ja terveellisillä tuotteilla maailmaa valloittamaan

Elintarvike- ja ravitsemusalan tutkimus-, kehitys- ja kaupallistamisstrategiaraportti esiteltiin tänään 3.5. Elintarvikepäivässä.

Julkaistu

Suomen elintarviketeollisuus on laajentunut merkittäväksi toimijaksi Itämeren ympäristössä. Maailman valloitusta ei ole muutamia yksittäisiä tuotteita lukuun ottamatta vielä tehty, mutta usko menestykseen erikoistuotteiden ja -osaamisen avulla on vahva. Sitran Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERAn toimijoiden suunnitelmat alan huippuosaamisen keskittymän luomiseksi ovat edenneet.

Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERAn ohjelmajohtaja Anu Harkki kertoi 3.5. Elintarvikepäivässä, miten vuosi sitten lanseerattu alan strategia ja mallimaan rakentaminen on edennyt käytäntöön.

– Olemme erilaisin yhteistyön keinoin vahvistaneet pk-sektoria ja luomme terveyden edistämistä tukevia konsepteja. Teemme kovasti yhteistyötä elintarvikealan kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi ja olemme edenneet hyvin huippuosaamisen keskittymän suunnittelussa. Kaikissa hankkeissa on tavoitteena parantaa alan kilpailukykyä panostamalla ruoan maun lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Strategisen huippuosaamisen keskittymä tähtäimessä

Strategisen huippuosaamisen keskittymä on uudenlainen tapa koota yhteen hajanaisia tutkimusresursseja yritysten ja yhteiskunnan kannalta tärkeisiin kohteisiin. Tiede- ja teknologianeuvosto on tunnistanut aihealueet, joille strategisen huippuosaamisen keskittymät tulisi ensi vaiheessa perustaa. Elintarvikealalla on halua päästä listalle, jossa metsäklusteri on jo käynnistämässä toimintaansa.

– Ensin määrittelimme yhdessä potentiaalisten osakkaiden kanssa tärkeimmät alueet, joille alan tutkimustyö kannattaa keskittää. Nyt käymme tiivistä keskustelua siitä, millainen keskittymä palvelisi parhaiten keskittymän tulevia osakkaita. Sille pohjalle ollaan luomassa aiesopimusta, Harkki kertoi valmistelun etenemisestä.

Terveellinen ravitsemus, funktionaaliset tuotteet ja hyvinvointia lisäävä järkiruoka ovat yhteiset keskittymiskohteet, totesi T&K-linjauksia tehnyt professori Juha Ahvenaisen vetämä alan toimijoista koottu tiimi. Myös kaupallistamisen haasteet on kartoitettu, ja ensimmäiset linjaukset tehtiin Paulig Oy:n hallituksen puheenjohtajan Bertel Pauligin vetämässä kaupallistamistiimissä. Linjaukset koottiin Suomi – terveellisen ravitsemuksen huippuosaaja -raportiksi, joka esiteltiin Elintarvikepäivässä.

Luova yhteistyömalli

Sitran yliasiamies Esko Aho kannusti alan yhteisessä tapaamisessa huhtikuun lopussa elintarvikealaa hakemaan ja panostamaan huippuosaamisen keskittymään. Hän piti sen syntyä alan kehittymisen ja kansainvälistymisen ehtona.

– Keskittymä yhdistää tiedon kehittäjät ja koko ketjun, aina kuluttajaan asti. Meidän pitää oppia toimimaan tavalla, jossa kuluttaja on arvoketjun alku- eikä loppupäässä, kuten usein ajatellaan.

Ahon mukaan innovatiivisessa, osaamista yhdistävässä toimintamallissa kansakunnan pienuudesta on pelkkää hyötyä.
– Viisi miljoonaa ihmistä on pieni kansakunta, mutta se on kooltaan optimaalinen innovatiivisten ratkaisujen kehittäjänä ja kaupallistajana.

Aho peräänkuulutti muutoksen tärkeyttä, luovia yhteistoiminnan malleja ja liikkuvuutta.

Hyödyt ja haasteet

Keskittymä lisää ja yhdistää osaamista. Se antaa mahdollisuuden kaikkia kiinnostavien markkinaskenaarioiden tekemiseen ja uudenlaiseen poikkitieteellisyyteen. Keskittymän saaneet alueet ovat myös julkisten panostusten kohteena ja tuovat koko alalle lisää mahdollisuuksia kehittää todellisia lisäarvotuotteita.

– Voimme palvella terveellisellä perusruualla ja funktionaalisilla tuotteilla lähimarkkinoita, ja erikoistuotteilla ja teknologian saavutuksilla voimme valloittaa myös kansainvälisiä markkinoita. Lähimarkkinamme on jo laajentunut Suomen viidestä miljoonasta Itämeren alueen 50 miljoonaan kuluttajaan, ja erikoistuotteiden onnistuminen voi avata tien 500 miljoonan kuluttajan markkinoille, kertoo Harkki.

Valio Oy:n tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Tiina Mattila-Sandholm pitää tutkijoiden ja teollisuuden tuloksellista lähentymistä alan suurena mahdollisuutena. Suomi on teknologian maa, ja poikkitieteellistä lisäarvoa tuo hänen mukaansa myös tulevaisuuden läpimurrot esimerkiksi lääke- ja pakkausalan kanssa. Hän muistutti alan yhteisessä suunnittelukokouksessa myös kansainvälisen bisneksen kovuudesta.

– Maailmalle kannattaa lähteä vasta, kun on jotain suojattua, siis myytävää, jossa on selkeä lisäarvo. Maailmalle mentäessä on myös osattava hakea oikeat tutkimus- ja jälleenmyyjäpartnerit ja otettava mallia muiden maiden olemassa olevista huippuosaamisen keskittymistä. Virheistä oppii, ja tässä maassa ne on koettu ja sinisilmäisyydestä päästy, hän sanoi.

Huippuosaamisen keskittymän statuksen saaminen on tämän vuoden tavoite. Sitran ERA-ohjelmassa tehdään nyt työtä osakkaiden kokoamiseksi. Heidän kanssaan tavoitellaan aiesopimusta syksyyn 2007 mennessä.

Lisätietoja

Anu Harkki
Ohjelmajohtaja, Sitran Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA
Puh. (09) 6189 9458 tai 050 431 1651
etunimi.sukunimi@sitra.fi
www.sitra.fi/era»

Juha Ahvenainen
Professori, VTT
Puh. 0400 878 380
etunimi.sukunimi@vtt.fi

Julkaisun tiedot

Elintarvike- ja ravitsemusalan tutkimus-, kehitys- ja kaupallistamistrategia: Suomi – kilpailukykyinen terveellisen ravitsemuksen huippuosaaja
Sitra: Helsinki, 2007
ISBN 978-951-563-594-5 (nid.)
ISBN 978-951-563-595-2 (URL:http://www.sitra.fi)
Raportin voi tilata Sitrasta, puhelin (09) 618 991, sähköposti: julkaisut@sitra.fi.

Raportti pdf-muodossa »

Mistä on kyse?