archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Huippututkimuksesta syntyy uusia kasvuyrityksiä

Suomessa on syntynyt 2000-luvulla runsaasti tutkimuslähtöisiä yrityksiä.

Julkaistu

Sitran teettämän vertailututkimuksen tuloksia tutkimuslähtöisen liiketoiminnan kaupallistamismalleista esiteltiin Sitran ja Suomen Teknologiakeskusten Liitto TEKELin järjestämässä seminaarissa.

Suomessa syntynyt 2000-luvulla runsaasti tutkimuslähtöisiä yrityksiä

Yliopistojen kolmannen tehtävän kaupalliset näkökulmat tulevat entistä ajankohtaisemmaksi, kun uusi korkeakoulujen keksintölaki astuu voimaan 1.1.2007. Sitra on teettänyt yliopistojen tutkimustoiminnan kaupallistamista koskevan ensimmäisen kvantitatiivisia tuloksia käsittelevän selvityksen.

Professia Oy:n tekemän selvityksen mukaan suomalaisten yliopistojen tutkimuspalveluyksiköiden toiminta on hyvällä tasolla ja kestää vertailun ulkomaisten tahojen kanssa.

– Alkavia tutkimuslähtöisiä yrityksiä syntyy Suomessa suhteellisesti sama määrä yliopistoa kohden kuin vertailussa mukana olevissa muissa maissa, mutta kaupallisia menestyksiä on toistaiseksi syntynyt lukumäärällä mitattuna melko vähän, toteaa Professia Oy:n toimitusjohtaja Kari Kankaala.

– Syynä ovat mm. onnistumisten vaatimat pitkät aikajänteet, suomalaisten toimijoiden verrattain nuori toiminta sekä teknologioiden kaupallistamisliiketoiminnan ammattilaisten vähyys. Kaikki merkittävät taloudelliset tulokset ovatkin joko välittäjäorganisaatioiden tai valtion tutkimuslaitosten aikaansaannoksia, jatkaa Kankaala.

Selvityksen kansainvälinen vertailuosuus osoitti jälleen sen, että kotimaisissa ratkaisuissa on selkeitä rahoituksellisia pullonkauloja. Selvityksen perusteella näyttää myös siltä, että uusi korkeakoulujen keksintölaki sinällään ei muuta yliopistojen kaupallistamistoimintaa. Laki koskee erityisesti yliopistojen sisäisiä tutkimushallinnon prosesseja, jotka selvityksen mukaan ovat jo nyt varsin hyvin järjestetyt. Muutospaineet tulevat pääosin nykytoiminnan taloudellisen vaikuttavuuden kautta.

Selvitykseen kerättiin tietoja seitsemän yliopiston (HY, TKK, TaY, TTY, JY, KuY ja OY) sekä kahden tutkimuslaitoksen (VTT ja KTL) tutkimuksen kaupallistamisen tuloksista vuosina 2000–2005.

Seminaarissa kuultiin myös kokemuksia hautomotoiminnasta sekä Suomesta että EU:n alueelta. Tilaisuuden lopuksi palkittiin vuoden 2006 hautomoyritys, pelastus- ja ensihoitoalan tuotteisiin ja palveluihin erikoistunut Telespro Finland Oy. Kunniamaininta myönnettiin paperikoneiden konenäköjärjestelmiä kehittävälle Viconsys Oy:lle.

Lisää aiheesta:

Lisätietoja

Johtaja Anu Nokso-Koivisto, Sitra
Puh. 050 563 6997
etunimi.sukunimi@sitra.fi
www.sitra.fi/yrke »

Sitran viestintä
Tiedottaja Kirsi Suomalainen
Puh. 050 369 9975
etunimi.sukunimi@sitra.fi

Professia Oy
Toimitusjohtaja Kari Kankaala
Puh 050 351 3020
etunimi.sukunimi@professia.fi
www.professia.fi »