archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Huono johtajuus tappaa – ainakin luovuuden

Kirjoittaja

Jonna Stenman

Johtava asiantuntija, Uudistuminen, Avainaluekehitys

Julkaistu

Näillä sanoilla puheenvuoronsa aloitti Sibelius-Akatemian rehtori Tuomas Auvinen museojohtajille suunnatussa Voimaa ja vaikuttavuutta toimintaympäristöstä – johtamisen uudet haasteet ja mahdollisuudet  -tapahtumassa Sitrassa 18.9.2012. Keskustelufoorumissa tarkasteltiin monipuolisesti luovuuden johtamisen haasteita ja ratkaisuja.

Mistä museon vaikuttavuus muodostuu? Mitä arvoa luodaan, kenelle ja miten? Mitä paineita ja mahdollisuuksia palveluyhteiskunta ja kuluttajakansalainen, niukkenevat resurssit ja teknologinen kehitys tuovat mukanaan muistiorganisaatioille? Myös näitä kysymyksiä ruodittiin teemapäivässä, jonka tavoitteena oli tarjota museonjohdolle keskustelufoorumi, jossa näiden kysymysten ja vastausten pohdinta olisi mahdollista yhteisten näkemysten tukemiseksi. Päivän tuotoksia olivat suuntaviivat museoalan kehittämiseksi ja kokoelma mahdollisia työkaluja.

Teemapäivä järjestettiin Sitran Johtajuus-avainalueen rahoittaman Museot hyvinvoinnin edistäjinä -hankkeen keskivaiheen arviointipisteenä. Hankkeen tavoitteina on luoda ja pilotoida verkostomaiselle toiminnalle johtamisen toimintamalli sekä asiakaslähtöisyyden käytäntöön viemisen konsepti. Hankkeen muita rahoittajia ovat Kotkan ja Hämeenlinnan kaupungit, joissa myös toteutetaan hankkeen kaksi pilottia.

Lisätietoja

Jonna Stenman, johtava asiantuntija, Sitra
Puh. 040 570 4023, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Ulla Teräs, hankevastaava, Museovirasto
Puh. 040 128 6013, etunimi.sukunimi@nba.fi

Hankkeen omat kotisivut

Tärkeää ei ole miten vaan miksi
Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levän PS-blogi