archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Hyvinvointivaltio yksilön ja yhteisöjen ajalla

Sitran raportti <i>Yksilön ääni – Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla</i> valottaa hyvinvointivaltion tulevaisuutta.

Julkaistu

Sitran uusi raportti Yksilön ääni – Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla valottaa hyvinvointivaltion tulevaisuutta. Demos Helsinki -ajatushautomon tutkijoiden Roope Mokan ja Aleksi Neuvosen kirjoittama raportti esittelee uusia tapoja ajatella hyvinvointia. Tutkimuksen mukaan valtion ja markkinoiden rinnalle nousee yksilön ääni. 

– Suomalaiset ovat hyvinvointivaltioonsa tyytyväisiä. Silti julkisessa keskustelussa puhutaan vain rahasta. Hämmästyttävän paljon on muuttunut hyvinvointivaltion synnyn ajoista. Näemme juuri nyt todellisen mahdollisuuden hyvinvointiyhteiskunnan viemiseen sen seuraavalle asteelle. Olisi surkeaa jos hyvinvointivaltio halvaantuisi vanhojen resurssien – verovarojen ja työikäisten ihmisten – puutteeseen. On löydettävä uusia resursseja, toteaa tutkija Roope Mokka. 

Todistamme uudenlaisen yhteisöllisyyden nousua. Vertaisuuden merkityksen kasvu on havaittavissa kaikkialla: sosiaalipalvelujen ruohonjuuritasolla, internetissä, markkinoinnissa, imetys- ja mielenterveystukiryhmissä sekä uudenlaisissa kuluttajaliikkeissä. 

Uusi yhteisöllisyys tapahtuu julkisten hyvinvointipalveluiden ja edustuksellisen demokratian ulkopuolella. Vanhojen organisaatioiden on hankala ottaa yksilöllistynyttä aktiivisuutta vastaan. Siksi niiden merkitys ihmisten arjessa eli koetussa hyvinvoinnissa heikkenee. 

On siis valinnan aika: annammeko hyvinvointivaltion tippua arkemme marginaaliin vai haluammeko taata yksilöllisen osallistumismahdollisuuden hyvinvoinnin tuottamiseen kaikille kansalaisille. 

Raportin visio on osallisuusyhteiskunta. Sen ytimessä ovat yksilö ja kansalaisaktiivisuuden vaaliminen. Näkemys on ihmislähtöinen.

– Toivomme, että valtiolla ja edustuksellisella demokratialla on kykyä uusiutua ja ottaa vastaan yksilöiden uudenlainen aktiivisuus ja halu osallistua yhteiseen hyvään, toteaa raportin toinen kirjoittaja Aleksi Neuvonen.  

Lisätietoja

Tutkija Roope Mokka
Demos Helsinki
Puh. 044 040 0413
etunimi.sukunimi@gmail.com 

Tutkija Aleksi Neuvonen
Demos Helsinki 
Puh. 050 534 4241 
etunimi.sukunimi@gmail.com 

Johtaja Antti Hautamäki
Sitra
Antti Hautamäki työskentelee Yhdysvalloissa, ja hänet tavoittaa parhaiten sähköpostitse etunimi.sukunimi@kolumbus.fi. 

Tilaisuuden esitysmateriaalit »

Julkaisun tiedot  

Yksilön ääni – Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla.
Roope Mokka ja Aleksi Neuvonen.
Sitran raportteja 69. Sitra. Helsinki, 2006.
ISBN 951-563-543-8 (nid.), ISSN 1457-571X (nid.).

Lataa raportti pdf-muodossa »
Raportin voi myös tilata Sitrasta, puhelin 0294 618 991, sähköposti julkaisut@sitra.fi.

Mistä on kyse?