uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Ihmiset haluavat selkeitä lähienergiaratkaisuja

Lähienergia-hankkeen työpajoissa nousi esiin, etteivät markkinat vastaa tällä hetkellä lähienergian potentiaalisten asiakkaiden kysyntään. Hub Helsingin tekemän tarvekartoituksen mukaan asukkaat kaipaavat selkeitä, perusteltuja ja luotettavia kokonaisratkaisuja.

Julkaistu

Lähienergia-hankkeen ensimmäinen ideointityöpaja järjestettiin 17.1. Tavoitteena oli kerätä ideoita lähienergian palveluiksi, joista parhaita kehitettiin eteenpäin toisessa työpajassa 31.1.2011. 

Työpajassa nousi esiin, etteivät markkinat vastaa tällä hetkellä lähienergian potentiaalisten asiakkaiden kysyntään. Hub Helsingin tekemän tarvekartoituksen mukaan asukkaat kaipaavat selkeitä, perusteltuja ja luotettavia kokonaisratkaisuja, joissa yhdistyvät erilaiset energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan perustuvat ratkaisut. Nyt sovelluksia myydään erillisinä, eivätkä ihmiset pysty arvioimaan, mikä olisi juuri heidän olosuhteisiinsa paras ratkaisu.  

Lähienergialla tarkoitetaan käyttäjien yksin tai yhdessä säästämää tai uusiutuvasta paikallistuotannosta hankkimaa energiaa. Lähienergiapalveluilla tarkoitetaan sellaisia käyttäjälähtöisiä palveluja, jotka voivat helpottaa asiakkaan tiedonsaantia, laitehankintaa, kustannusten maksua, laitteiden asennusta, huoltoa ja korjausta tai omistusjärjestelyjä.  

Lähienergia voi olla energiatehokkuutta parantavia teknisiä ratkaisuja kuten led-valaisimia, lämmön talteenottolaitteita ja energiansäästöä helpottavaa automatiikkaa tai uusiutuvia energialähteitä hyödyntävää sähkön ja lämmön mikrotuotantoa esimerkiksi pientuulivoimalla, aurinkovoimalla tai biopolttoaineilla.   

Syntyneet ideat löytyvät myös verkosta   

Ideoita kerättiin taloyhtiöiden, omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen asukkaiden näkökulmasta. Ensimmäisessä työpajassa pohdittiin myös lähienergian rahoitusmalleja, yhteisöllisen toiminnan mahdollisuuksia sekä markkinahaasteita. Uusia ideoita syntyi noin 30 ja samalla eri toimijoiden välille muodostui uusia yhteyksiä.  

Toisessa työpajassa päästiin pureutumaan tarkemmin mahdollisiin palvelukonsepteihin. Lähienergian palvelukonsepteja syntyi kymmenen ja niissä korostui etenkin kootun tiedon välittäminen ja vertailu sekä lähienergian hankinnan helppous.  

Työpajoihin osallistui yli 30 henkilöä ja joukossa oli niin suurten yritysten, pienyrittäjien, järjestöjen, yliopistojen, kuntien ja ministeriöiden edustajia.  

Seuraava työpajoissa syntyneitä konsepteja pääsee kommentoimaan ja kehittämään edelleen Lähienergian verkkosivuilla osoitteessa www.lahienergia.org. Konsepteista järjestetään äänestys ja parhaista tullaan tekemään pilotointisuunnitelmat myöhemmin keväällä.