archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ikäihmisten palvelujen kehittäminen on kuin rahaa laittaisi pankkiin

Mitä tapahtui, kun omaishoitajille tarjottiin mahdollisuutta itse valita kotiin palveluita ja tukea arkeen?

Julkaistu

Mitä tapahtui, kun omaishoitajille tarjottiin mahdollisuutta itse valita kotiin palveluita ja tukea arkeen? Valinnanvapaus lisääntyi ja apua saattoi aikatauluttaa perheen omien menojen mukaisesti. Omaishoitajat kokivat jaksamisensa parantuneen. Perheet aktivoituivat hankkimaan apua arkeensa ja hyvinvointinsa edistämiseen.

Tampereella vuonna 2014 toteutetussa Sitran hankkeessa luotiin henkilökohtaisen budjetin toimintamalli omaishoidon tukeen ja kokeiltiin sitä käytännössä 17 perheen kanssa. Asiakkaiden tarpeet ovat moninaisia ja henkilökohtaista budjettia käytettiin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen usein eri tavoin. Perheet saattoivat valita heille sopivia ennaltaehkäiseviä palveluita suoraan palveluntarjoajalta. Käytetyimpiä palveluita olivat siivouspalvelut sekä jalkahoitajan ja hierojan palvelut. Myös kylpylä- ja kuntoutuslomien käyttö lisääntyi. Henkilökohtainen budjetti myönnettiin tarvearvioinnin yhteydessä. Kokeilu toteutettiin maksusitoumusten avulla palvelusetelilakia noudattaen.

”Perheiden kokemukset ovat rohkaisevia ja lisäksi voidaan iloita siitä, että paikallisten pienten palveluyritysten toiminta sai piristysruiskeen”, kuvailee johtaja Antti Kivelä Sitrasta hankkeen tuloksia.

Palvelutori tarjoaa tiedon ja ohjauksen palveluihin

Henkilökohtaisen budjetin käyttö vaatii toimivia neuvonta- ja tukipalveluita, joita voidaan tuottaa esimerkiksi ikäihmisille ja heidän omaisilleen tarkoitetuilla Palvelutoreilla ja Lähitoreilla. Sitran piloteissa on kehitetty myös palvelutori-konseptia ja levitetty sitä Tampereelta Turkuun, Poriin ja Raumalle.

Ikäihmisten palveluita voidaan tukea myös Sitran esittämän kotitalousvähennysmallin avulla. Malli tarjoaa mahdollisuuden myös pienituloisille hankkia palveluita arkeaan tukemaan.

Tampereella on selvitetty myös kustannusten muutosta, kun laitoshoitoa lähdettiin purkamaan. Kotihoidon yleistyminen lisäsi lyhytaikaisten sairaalapalvelujen tarvetta. Säästömahdollisuuksia voi tuoda sairaalapäivien korvaaminen uudella teknologialla, omahoitoratkaisuilla ja kotona tuotettavilla palveluilla.

Vapaaehtoistyö tuo uudenlaista sisältöä elämään

Sitran tavoitteena on kannustaa ihmisiä ottamaan vastuuta omasta ja lähimmäistensä hyvinvoinnista. Useilla hankkeilla on reilun kahden vuoden ajan tuettu ikäihmisten kotona asumista ja arjessa selviytymistä.

”Rahoituksen kanavoimisen lisäksi hankkeissa on edistetty myös vapaaehtoistoiminnan kehittämistä. Vapaaehtoistoiminnalla ja -työllä voidaan tukea ikäihmisiä arjessa monin tavoin. Lisäksi vapaaehtoistoimija saa uudenlaista sisältöä omaan elämäänsä”, kertoo Eeva Päivärinta. Hän puhuu ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisestä SuomiAreenan Mielekästä tekemistä ikäihmisille -tapahtumassa Raumalla 13.7.2015 kello 11.

Palveluiden järjestäminen ja rahoittaminen ovat oma alueensa, joita Sitran hankkeissa on selvitetty ja kokeiltu uusia toimintamalleja. Lisäksi uudistukset vaativat lainsäädännön muutoksia. Jo saadut opit, kokemukset ja suositukset on koottu ammattilaisten ja päättäjien hyödyksi Sitran selvityksiin:

Valinnanvapaus palveluissa on tullut jäädäkseen. Työ jatkuu osana sote-uudistusta ja kuntien kehitystyötä.

Mistä on kyse?