julkaisut

Palvelutori

Kirjoittajat

Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen, Tuula Holja

Julkaistu

Palvelutori on yksi tapa lisätä ikääntyvien vaikutusvaltaa omaan elämäänsä. Malli pohjautuu Tampereen kaupungin kohtaamiin haasteisiin ikäihmisten palveluissa ja niihin kehitettyihin ratkaisuihin palveluiden uudelleen järjestämiseksi. Tämän julkaisun ensisijaisena tarkoituksena on kuvata Palvelutori-mallin toiminta sekä tuottaa tietoa siitä, miten ikäihmisten palveluissa voidaan lisätä asiakaslähtöisyyden ja asiakasymmärryksen yhteneväisyyttä julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin välillä.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Palvelutori

Alaotsikko

Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Tekijät

Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen, Tuula Holja

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2015

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

36 s.

ISBN (PDF)

978-951-563-924-0

ISSN (nid.)

1796-7112

Aihe

PALVELUTORI; IKÄÄNTYNEET; PALVELUT; SOSIAALIPALVELUT; TERVEYSPALVELUT; VANHUSPALVELUT; ELÄKELÄISET; VAIKUTTAMINEN; ELÄMÄ; HYVINVOINTI; KUNNAT; KUNTALAISET; ASIAKASLÄHTÖISYYS; YHTEISKUNTA; KOTONA ASUMINEN; KUNTOUTUMINEN

Mistä on kyse?