archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ikäpolitiikasta elämänkulkupolitiikkaan

Ikääntyneet eivät ole yhtenäinen joukko, vaan siihen kuuluu erilaisia ihmisiä omanlaisine elämäntapoineen ja tarpeineen. Yhteiskunnallisilla muutoksilla on huomattavia vaikutuksia ikääntyvien koko elämään. Lue lisää TEM:n työryhmän raportista.

Julkaistu

Ikääntyneet ovat erilaisia kuin on totuttu ajattelemaan. Tämä väestöryhmä ei ole yhtenäinen joukko, vaan siihen kuuluu erilaisia ihmisiä omanlaisine elämäntapoineen ja tarpeineen. Yhteiskunnallisilla muutoksillaon huomattavia vaikutuksia ikääntyvien koko elämään. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti alkuvuodesta 2011 ikääntyneisiin kohdistuvien vaikutusten arviointityöryhmän, jonka loppuraportti julkaistiin äskettäin.

Tavoitteena oli ottaa ikääntyminen haltuun, kartoittaa kriittiset kohdat sekä lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä ikääntyvistä ihmisistä. Tehtävänä oli myös luoda perusta konkreettiselle alueellisen kehittämisen arviointityökalulle.  

Työryhmän jäseneksi kutsuttu Sari Heinonen Julkishallinnon johtamisohjelmasta toteaa: ”Jonkun on nyt otettava ikääntymiseen liittyvät kysymykset kokonaisvaltaisesti omakseen! Väestön ikääntymiseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet ovat niin merkittäviä, että aktiivisen ikäpolitiikan/elämänkulkupolitiikan edistäminen tulisi itse asiassa nostaa usean ministeriön toimialueelle kuuluvaksi ns. poikkihallinnolliseksi tavoitteeksi. Tässä suhteessa Suomella olisi mahdollisuus toimia kansainvälisenä edelläkävijänä. Tarvitsemme positiivista ikäpuhetta ja kehitystä kohti ikäystävällisesti tasa-arvoista yhteiskuntaa.” 

Lisätietoja:

Työryhmän loppuraportti: 
Ikäpolitiikasta elämänkulkupolitiikkaan – Ikäaparaatti alueiden kehittämiseen
Työ- ja elinkeinoministeriö. 2011.

TEM:n lehdistötiedote:
Ikäpolitiikasta elämänkulkupolitiikkaan – ikääntyminen koskee kaikkia (3.6.2011)  

Mistä on kyse?