archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ilmasto-opas.fi kokoaa ilmastonmuutostiedon yhteen paikkaan

Ilmastotietoa yhteen paikkaan kokoava Ilmasto-opas.fi –sivusto on avattu tänään 20. lokakuuta. Ilmasto-opas tarjoaa suomalaisille jäsenneltyä tietoa Suomen ilmastosta ja ilmastonmuutoksesta myös alueellisella tasolla. Oppaan ruotsin- ja englanninkieliset versiot avataan vuoden lopussa.

Julkaistu

Ilmasto-opas.fi  kokoaa ilmastonmuutostiedon yhteen paikkaan Ilmastotietoa yhteen paikkaan kokoava Ilmasto-opas.fi -sivusto on avattu tänään 20. lokakuuta. Ilmasto-opas tarjoaa suomalaisille jäsenneltyä tietoa Suomen ilmastosta ja ilmastonmuutoksesta myös alueellisella tasolla. Oppaan ruotsin- ja englanninkieliset versiot avataan vuoden lopussa.

Kaikki ilmastonmuutoksen osa-alueet ovat tasapuolisesti esillä sivustolla: Tieteellisen taustatiedon lisäksi sivustolla tuodaan esille konkreettisia hillintä- ja sopeutumiskeinoja. Vähitellen täydentyvän ja kehittyvän sisällön ovat tuottaneet Suomen johtavat ilmastoalan tutkijat ja asiantuntijat.

Ilmasto-oppaasta löytyy noin 400 sivua helppotajuista ja luotettavaa tietoa ilmastonmuutoksesta. Ilmasto-oppaan artikkelit on tarkastanut eri alojen asiantuntijoista koottu toimituskunta.

Tietoa menneestä ja tulevasta ilmastosta myös alueellisella tasolla

Ilmasto-oppaasta saa koko Suomea koskevan tiedon lisäksi alueelliselle ja paikalliselle tasolle tarkentuvaa tietoa, esimerkiksi lämpötiloista ja sademääristä nykyisessä ilmastossa kunnittain, mutta myös kehityskulkuja eli skenaarioita siitä, miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan alueen olosuhteisiin tulevina vuosikymmeninä. Näiden lisäksi sivuille on koottu havaintoja ja mallituloksia ilmastonmuutoksen vaikutuksista juuri tietyn alueen olosuhteisiin ja ympäristöön.

Sivuston avulla voi nopeasti luoda yleiskäsityksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista eri puolilla Suomea ja arvioida itselle sopivia konkreettisia toimenpiteitä ja ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja hillintään. Käyttäjä voi itse valita haluamansa alueen, kiinnostavan ajanjakson ja päästöskenaarion.

Kohderyhmille räätälöity omia osioita

Ilmasto-oppaasta löytyy myös eri kohderyhmille räätälöityjä osioita, jotka ottavat huomioon kohderyhmän erikoistarpeet ja näkökulman. Ensimmäisenä avautuu Kunnille ja kuntalaisille -osio, sillä kunnat ovat merkittävässä roolissa ilmastonmuutokseen varautumisessa ja sopeutumisessa. Sivusto tarjoaa kunnan päättäjille nopean yleiskäsityksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista oman kunnan eri toimialoilla ja mahdollisuuden arvioida oman kunnan tarpeisiin sopivat toimenpiteet ja ratkaisut.

Tiedon tuottajina tutkimuslaitokset

Ilmasto-opas.fi -sivuston toteuttavat yhteistyössä Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK). Kyseessä on kolmivuotinen EU Life+ -hanke (LIFE07 INF/FIN/000152 CCCRP).

Ilmasto-opas.fi-sivuston ylläpito ja kehitystyö jatkuu yhteistyössä mm. Ilmatieteen laitoksen, Suomen ympäristökeskuksen, ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön ja Suomen  itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kesken. Oppaan ruotsin- ja englanninkieliset versiot avataan vuoden lopussa.

Lisätietoja

Ilmatieteen laitos:
Tutkija Juha A. Karhu, puh. 050 359 2183, juhaa.karhu@fmi.fi
Ilmasto-opas.fi projektipäällikkö Hanna Niemi-Hugaerts, puh. 050 361 3315, hanna.niemi-hugaerts@fmi.fi
Ilmastokeskuksen ryhmäpäällikkö Reija Ruuhela, puh. 0500 424 599, reija.ruuhela@fmi.fi

SYKE:
Maria Holmberg, puh 0400 148 559, maria.holmberg@ymparisto.fi
In english: Timothy R. Carter, puh.  020 690 183, tim.carter@ymparisto.fi

Aalto-yliopisto: Tutkija Simo Haanpää, puh. 050 512 4557, simo.haanpaa@aalto.fi

Sitra:Tutustu Ilmasto-oppaaseen »