archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ilmastobarometri 2015: Suomalaiset haluavat jämerämpiä toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Suomalaiset kokevat ilmastonmuutoksen yhä suureksi maailmanlaajuiseksi uhaksi ja haluavat hallituksen toimivan aktiivisemmin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yli puolet vastaajista toivoo, että ilmastonmuutoksen hillintä nousee uuden hallitusohjelman prioriteettien joukkoon. Myös yrityksiltä toivotaan uusia ratkaisuja ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. Tiedot käyvät ilmi valtionhallinnon ilmastoviestinnän ohjausryhmän TNS Gallupilla teettämästä kyselytutkimuksesta Ilmastobarometri 2015. Vajaa kolmannes vastaajista kertoi äänestävänsä vaaleissa ihmistä, joka toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.  

Ilmastobarometrin 2015 mukaan valtaosa suomalaisista on sitä mieltä, että Suomen tulisi vähentää päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät. Kansalaiset pitävät tärkeänä, että Suomi on edelläkävijä päästöjä vähentävien teknologioiden käyttöönotossa ja uskovat, että uuden osaamisen ja teknisten ratkaisujen kehittäminen voi parantaa Suomen kilpailukykyä ja luoda työpaikkoja. Uusiutuvan energian, kuten aurinko- ja tuulivoiman sekä biopolttoaineiden, käyttöä Suomessa halutaan myös lisätä, vaikka se tekisi energiasta kalliimpaa.

Samansuuntaisia tuloksia saatiin Sitran alkuvuodesta Taloustutkimuksella teettämästä laajasta yrityskyselystä. Sen mukaan suuri enemmistö suomalaisyrityksistä pitää hiilineutraaliutta ja vähähiilisyyttä strategisen kilpailukyvyn lähteenä ja merkittävänä tekijänä toimintaympäristölleen. Peräti 83 prosenttia vastanneista piti ilmastonmuutosta merkittävänä tekijänä toiminnalleen nyt tai tulevaisuudessa.

Ilmastobarometrin vastaajista yli 80 prosenttia on sitä mieltä, että kansainvälisissä neuvotteluissa on solmittava pikaisesti uusi ilmastosopimus, jolla päästöjä vähennetään maailmanlaajuisesti. Keskeisessä asemassa suomalaisten mielestä ovat Yhdysvallat sekä suuret kehittyvät maat, kuten Kiina ja Intia. Myös kansainvälisten suuryritysten toimia pidetään keskeisinä. Myös EU:lta ja Suomelta toivotaan aktiivista ilmastopolitiikkaa.

Kyselyn perusteella selvä enemmistö suomalaisista pitää ilmastonmuutosta yhtenä suurimmista globaaleista uhista ja näkee sen vaikutuksia jo nyt eri puolilla maailmaa. Ilmastonmuutoksen vaikutusten Suomen rajojen ulkopuolella katsotaan voivan aiheuttaa merkittäviä turvallisuusuhkia myös Suomelle. Omaa toimintaansa suomalaiset eivät kuitenkaan ole muuttaneet.

Tutkimuksen tulosten julkistamisen yhteydessä 16.4. pidettiin myös vaalitentti puolueille ja kysyttiin, mitä ehdokkaat tekisivät ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Lue lisää tutkimuksen tiedotteesta.

Lataa tutkimuksen tulokset sekä raakadata.

Lataa infografiikoita Suomen ilmastopolitiikasta.


Kyselytutkimuksen kansalaisten ilmastonäkemyksistä toteutti TNS Gallup Oy valtionhallinnon ilmastoviestinnän ohjausryhmän tilauksesta. Ilmastoviestinnän ohjausryhmässä ovat mukana ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus SYKE, Demos Helsinki, Sitra ja Tekes. Tutkimukseen osallistui 1005 iältään 15–74-vuotiasta eri puolilta Suomea lukuun ottamatta Ahvenanmaata. TNS Gallup keräsi tutkimuksen aineiston Gallup Forum -vastaajapaneelissaan 5.–14.3.2015. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Mistä on kyse?