archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ilmastoriskien tunnistaminen ja hallinta on tärkeä osa yritysten riskienhallintaa

Sitra on kehittänyt yrityksille työkalun, joka auttaa tunnistamaan ja varautumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin.

Julkaistu

Olemme Sitrassa usein kohdistaneet ilmastonmuutosta koskevan tarkastelun ilmastonmuutoksen hillinnän suomalaisyrityksille avaamiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Ilmiötä on kuitenkin tärkeää tarkastella myös yritysten liiketoiminnalle aiheutuvien riskien näkökulmasta. Jos ilmastonmuutos tuo lisää myrskyjä yrityksen toiminnan tai toimitusketjun kannalta tärkeillä alueilla tai jos merenpinnan nousu uhkaa yrityksen rannikkoalueille sijoittuvaa keskeistä infrastruktuuria, aiheutuu tästä todennäköisesti merkittäviä riskejä myös yrityksen liiketoiminnalle.

Ilmastonmuutos on suuri globaali haaste, eikä sitä voi tulevaisuuden skenaarioita tehtäessä jättää huomiotta. Vaikka keskustelu ilmastonmuutoksen ympärillä on Suomessa jossain määrin keskittynyt kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, on ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja niiden seurauksia myös tärkeää analysoida. Epämukava fakta on, että Pariisin historiallisessa ilmastosopimuksessa määritetyt tavoitteet rajoittaa ilmaston lämpeneminen globaalisti alle 2 Celsius-asteen vaativat toteutuakseen mittavia toimenpiteitä, ja että maiden kansalliset lupaukset toteutuessaankin rajaisivat ilmaston lämpenemisen vasta noin 2,7 asteeseen.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vaihtelevat eri puolilla maapalloa tulvista kuivuuteen, merenpinnan noususta myrskyjen yleistymiseen ja valtamerien happamoitumisesta lämpötilan nousuun. Vaikka ilmastonmuutos ilmiönä onkin globaali, iskevät sen suorat ja välilliset vaikutukset eri alueilla eri intensiteetillä.

Yritysten näkökulmasta on tärkeää pyrkiä tunnistamaan ja ymmärtämään, mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksella ja sen vaikutuksilla voi olla yrityksen liiketoiminnalle. Riskienhallinnan näkökulmasta ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia tuleekin arvioida systemaattisesti ja analyyttisesti. Siksi ilmastoriskit pitää tuoda osaksi yritysten olemassa olevia riskienhallintaprosesseja.

Sitra on kehittänyt yhteistyössä brittiläisen meteorologisen instituutin Met Officen, Climate Leadership Councilin ja Fortumin kanssa työkalun, joka auttaa yrityksiä ilmastoriskien tunnistamisessa ja arvioimisessa. Työkalu perustuu Met Officen keräämään globaaliin data-aineistoon, ja sen avulla yritykset pystyvät hahmottamaan keskeiset ilmastoriskit eri alueilla.

Ilmastoriskityökalun avulla esimerkiksi rakennusalalla Pohjois-Euroopassa toimiva yritys voi arvioida, mitkä ovat sen liiketoiminnan kannalta keskeiset ilmastoriskit ja millaisia vaikutuksia niillä voi olla. Tämän perusteella yritys voi omassa riskienhallinnassaan ja strategisessa suunnittelussaan tarkemmin miettiä, miten näihin riskeihin kannattaa varautua ja mitä toimenpiteitä niiden ehkäisemiseksi voidaan tehdä.

Työkalu on helppo ja nopea käyttää, ja sen avulla yritys voi ottaa ensimmäiset askeleet ilmastoriskien tunnistamiseksi ja huomioimiseksi riskienhallinnassa.

Lataa työkalu, sen taustaa valottava tekninen raportti ja käyttöohje täältä:

Mistä on kyse?