archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Inno-barometri: Innovaatiotoiminta mitattavaksi ja johdettavaksi

Sitra, Teknologiateollisuus ja Gearshift Group Oy ovat käynnistäneet kaksivuotisen Inno-barometri-hankkeen. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa suomalaisten yritysten innovaatiotoiminnan nykytilaa sekä koota yhteen innovaatiotoiminnan kehittämiseen liittyvät parhaat käytännöt omien alojensa huippu-yrityksistä Suomessa.

Julkaistu

Sitra, Teknologiateollisuus ja Gearshift Group Oy ovat käynnistäneet kaksivuotisen Inno-barometri-hankkeen. Hankkeen käynnistysseminaari pidetään keskiviikkona 9.11.2011 klo 15.00 Sitrassa.

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa suomalaisten yritysten innovaatiotoiminnan nykytilaa sekä koota yhteen innovaatiotoiminnan kehittämiseen liittyvät parhaat käytännöt omien alojensa huippu-yrityksistä Suomessa. Hankkeeseen osallistuville yrityksille tarjotaan mahdollisuus mitata objektiivisesti oman organisaation innovaatiokyvykkyyden eri osa-alueita, tunnistaa oma tilanne ja siihen liittyvät kehitystarpeet sekä seurata innovaatiokyvykkyyden kehitystä ja toimenpiteiden vaikutusta kahden vuoden ajan.

Inno-barometri-mittauksiin rekrytoidaan edustava joukko suomalaisia teollisuus- ja palveluyrityksiä sekä julkishallinnon organisaatioita.  Mukana ovat jo muun muassa Beneq, Fastems, Kemppi, Rautaruukki, Raute ja Vaisala. 

Mikä on Inno-barometri? 

Inno-barometri mittaa yrityksen innovaatiokyvykkyyden osa-alueita 9−12 kuukauden välein. Mittaustuloksien avulla yritys voi verrata itseään suomalaisiin ja eurooppalaisiin yrityksiin. Lisäksi yritys saa priorisoidut ehdotukset toimintansa ja innovaatiojohtamisen kehittämiseen.

Mittauksen osa-alueita ovat innovaatioilmasto ja -kulttuuri, innovaatioprosessit ja -kyvykkyydet sekä innovaatiostrategia. Mittaustieto kerätään organisaatioista web-kyselyllä ja innovaatioprosessista vastaavien henkilöiden haastatteluilla. Mittaustuloksista muodostetaan hankkeen aikana kansallinen vertailuaineisto sekä kootaan yhteen innovaatiotoiminnan kehittämisen parhaita käytäntöjä.

Inno-barometri perustuu Innovation Centre Europe Ltd:n vuosien työn tuloksena kehittämään Dolphin Index -menetelmään, jota Gearshift Group Oy on täydentänyt innovaatiostrategian ja -prosessin analyysityökaluilla.

Sitra ja Teknologiateollisuus ovat rahoittaneet Dolphin Index-menetelmän lokalisointia Suomeen. Gearshift Group toimii hankkeessa toteuttajana, joka rekrytoi yritykset, suorittaa mittaukset ja antaa niihin perustuvat kehittämissuositukset. 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Markku Nurmela, Gearshift Group Oy etunimi.sukunimi@gearshiftgroup.com, puh. 040 501 5094   Projektipäällikkö Pekka Rintala, Gearshift Group Oy etunimi.sukunimi@gearshiftgroup.com, puh. 0400 511 624  
Janne Ahlström, Sitra, etunimi.sukunimi@sitra.fi
Marja Hamilo, Teknologiateollisuus ry, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Sitra on julkisoikeudellinen rahasto, joka rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Ennakoimme yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin. Etsimme käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhditamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa.

Teknologiateollisuus ry:n tehtävänä on huolehtia, että teknologiateollisuudella on menestymisen edellytykset kansainvälisessä kilpailussa. Teknologiateollisuus ry:n noin 1600 jäsenyritystä kattavat Suomen koko teknologiateollisuudesta 90 %.

Gearshift Group Oy on liikkeenjohdon konsulttitoimisto, joka on erikoistunut kasvustrategioihin ja innovaatioihin perustuvan liiketoiminnan luomiseen

Inno-barometri-seminaarikutsu ja ohjelma (PDF) »