archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Inno-Vointi-tutkimushankkeella etsitään eväitä julkisen sektorin uudistumiseen

Lähivuosina julkisen palvelusektorin kriittisiä kehityshaasteita ovat uudistuminen ja tuotta-vuus. Inno-Vointi-tutkimushankkeessa selvitetään, kuinka saattaa yhteen innovaatiojohtaminen ja työhyvinvointijohtaminen. − Tavoitteena on kehittää työhyvinvointia tukeva innovaatiojohtamisen malli. Suomella on kaikki edellytykset nousta julkisen sektorin innovatiivisena uudistajana kansainväliseen kär-keen, toteaa hanketta vetävä erikoistutkija Mervi Hasu Työterveyslaitokselta.

Julkaistu

Uutinen 28.1.2011

Lähivuosina julkisen palvelusektorin kriittisiä kehityshaasteita ovat uudistuminen ja tuottavuus. Inno-Vointi-tutkimushankkeessa selvitetään, kuinka saattaa yhteen innovaatiojohtaminen ja työhyvinvointijohtaminen. − Tavoitteena on kehittää työhyvinvointia tukeva innovaatiojohtamisen malli. Suomella on kaikki edellytykset nousta julkisen sektorin innovatiivisena uudistajana kansainväliseen kärkeen, toteaa hanketta vetävä erikoistutkija Mervi Hasu Työterveyslaitokselta.   

Julkinen sektori on toimivan, turvallisen ja inhimillisen yhteiskunnan – ja myös yksityisen sektorin toimintaedellytysten – rakentaja. Alan uudistuminen ja tuottavuus ovat lähivuosina erityisen kriittisiä kehityshaasteita Suomen taloudelle ja yhteiskuntakehitykselle. Julkisen sektorin palvelujen kehittämisessä keskeisiä ongelmia ovat olleet uusien ideoiden riittämätön toimeenpano ja tehtyjen innovaatioiden hidas leviäminen. Julkisen palvelusektorin uudistumista voidaan tukea innovaatioiden johtamisen mallilla ja uusilla toimintatavoilla. 

Haasteina talouden epävarmuus ja väestön ikääntyminen 

Julkinen palvelusektori on Suomen ja koko Euroopan suurin ”toimiala” mitattuna bruttokansantuotteena ja henkilöstömäärällä. Julkisen sektorin menojen on käännyttävä laskuun, sillä muuten palvelutuotanto vaarantuu. Samaan aikaan työn tuottavuuden parantaminen, palveluhenkilöstön jaksaminen ja työssä jatkaminen sekä motivaation säilyminen ovat kriittisiä haasteita. Hoidettavien lisäksi hoitajat ikääntyvät. Kuntien 430 000 työntekijästä jää eläkkeelle 140 000 henkilöä seuraavan noin 10 vuoden aikana.   

Johtamisen avulla palvelutyöntekijöiden osaaminen osaksi innovaatiotoimintaa 

– Inno-Vointi-tutkimushankkeella selvitetään, millä tavoin julkisen sektorin työntekijöiden kehitysideat ja ymmärrys asiakkaista voidaan saada keskeiseksi osaksi innovaatioiden synnyttämistä ja käyttöönottoa. Tutkimuksessa kartoitetaan, miten asiakaslähtöisiä, palvelujen laatua ja tehokkuutta parantavia innovaatioita voidaan tehdä työntekijöiden osaamista arvostavasti ja työhyvinvointia edistävästi”, toteaa hankekonsortion projektipäällikkö Mervi Hasu.  
– Selvitämme, millaisen johtamisen avulla innovaatioita ja työhyvinvointia syntyy yhtä aikaa.  

Hanke tuottaa tietoa palvelujen tuottajille, asiakkaille sekä tuottajaorganisaatioiden henkilöstölle. Hankkeessa tuotetaan ehdotuksia siitä, miten julkisen sektorin innovaatioprosesseja, innovaatiotoimintaa ja sen johtamista voidaan kehittää niin, että työn tuottavuus ja työhyvinvointi paranevat. Hanke päättyy kesäkuussa 2013.   

Hankkeessa on mukana 16 julkiorganisaatiota ja kansainvälisiä tutkimusryhmiä 

Tutkimuksessa tuotetaan työhyvinvointia tukeva innovaatiotoiminnan johtamisen malli julkiselle palvelusektorille. Mallin kehitys perustuu tapaustutkimuksiin seitsemässä organisaatiossa, jotka ovat Verohallinto, Vantaan kaupunki, Oulun kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki, Helsingin kaupungin liikelaitos Palmia, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin liikelaitos HUS-Servis sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT.        

Tulosten levittäjä- ja hyödyntäjäorganisaatioita ovat mm. Suomen Kuntaliitto, Sitra, Kilpailuvirasto, Valtiokonttori ja Valtiovarainministeriö. Hankkeen toteuttavat hanketta koordinoiva Työterveyslaitos, Aalto-yliopisto ja VTT. Kansainväliset yhteistyökumppanit ovat Tanskan Roskilden yliopiston palvelututkimuksen ryhmä ja Iso-Britannian Manchesterin yliopiston innovaatiotutkimuksen instituutti. Rahoittajana on Tekes.   

Lisätietoja:

Työterveyslaitos, hankekonsortion johtaja ja projektipäällikkö, erikoistutkija, FT, Mervi Hasu, mervi.hasu@ttl.fi, puh. 040 716 3520

Aalto-yliopiston Teknillinen Korkeakoulu, BIT Tutkimuskeskus, projektipäällikkö, tutkija, DI, KTM, Mikko Lehtonen, mikko.h.lehtonen@tkk.fi, puh. 050 34 40 196

VTT, projektipäällikkö, tutkija, KTM, Katri Kallio, katri.kallio@vtt.fi, puh. 040 843 3790

Lue lisää hankkeesta Sitran sivuilta!
Lue lisää hankkeesta TTL:n sivuilta!

Mistä on kyse?