archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Innovaatiopolitiikkaa tarvitaan kestävän kehityksen edistämiseen

Suomen menestyksekäs innovaatiopolitiikka on uusien haasteiden edessä. Vaikka innovaatioympäristömme on toiminut erinomaisesti, se ei ole valmis kohtaamaan globaaleja muutoksia. Näin sanoo Sitran johtaja Antti Hautamäki torstaina julkistetussa kirjassaan, joka peräänkuuluttaa uutta kestävää innovaatiopolitiikkaa.

Julkaistu

Kestävä innovointi, Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä -raportti julkistettiin  

Suomen menestyksekäs innovaatiopolitiikka on uusien haasteiden edessä. Vaikka innovaatioympäristömme on toiminut erinomaisesti, se ei ole valmis kohtaamaan globaaleja muutoksia. Näin sanoo Sitran johtaja Antti Hautamäki torstaina julkistetussa kirjassaan, joka peräänkuuluttaa uutta kestävää innovaatiopolitiikkaa.  

– Globaaleista muutoksista ehkä merkittävin on ilmastonmuutos. Kestävä innovointi nousee tarpeesta valjastaa luovuus ja innovaatiopotentiaali kestävän kehityksen edistämiseen. Innovaatiopolitiikkaa on perusteltu tuottavuuden ja talouskasvun lisäämisellä. Tulevaisuudessa hyvinvoinnin edistäminen tulee asettaa talouskasvun edelle. Parhaimmillaan nämä tavoitteet eivät ole ristiriidassa, Hautamäki sanoo.  

Teknologiapolitiikka uudelleen arvioitavaksi  

Hautamäen mukaan kestävän innovoinnin periaatteet ovat kestävä kehitys, osallistuva, jatkuva ja globaali innovointi sekä innovatiivinen johtaminen. Kirjassa tarkastellaan laajasti innovaatiotoiminnan kenttää näiden periaatteiden valossa.

 – Teknologiapolitiikka on arvioitava uudelleen. Teknologia ei yksin riitä yritysten menestykseen. Entistä tärkeämpää on kehittää asiakaslähtöisiä palveluja ja uusia liiketoimintamalleja. Teknologia toimii lisäarvon tuojana. Usein tarvittava teknologia löytyy maailmalta, sitä ei tarvitse itse kehittää. Siksi teknologiarahoituksen lisäämisellä ei ole enää toivottavaa vaikuttavuutta, Hautamäki uskoo.  

Julkisen tutkimus- ja kehitysrahoituksen lisäresurssit on ennemminkin suunnattava yliopistojen kehittämiseen. Erityisen tärkeää on vahvistaa opetusresursseja ja rahoittaa pitkäjänteistä huippuluokan perustutkimusta. Yliopistorakennetta on myös muutettava niin, että maahan syntyy 4-5 maailmanluokkaa olevaa tutkimusyliopistoa. Ottaen huomioon Suomen maantiede ja asutusrakenne on perusteltua, että huippuyliopistoja syntyy myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Hautamäen mielestä on yhtä tärkeää parantaa tutkimuksen ja opetuksen laatua kuin muuttaa rakenteita. Tässä kilpailu rahoituksesta, tutkijoista ja opiskelijoista voisi toimia vipusimena. Myös lukukausimaksuja tulisi harkita.  

Paikalliset ja avoimet ympäristöt tuottavat innovaatioita  

Minkälaisessa ympäristössä sitten syntyy kestävää innovointia? Hautamäen mielestä parhaat ”innovaatioiden ekosysteemit” ovat paikallisia, dynaamisia ja avoimia ympäristöjä, joissa on huippututkimusta, riittävästi rahoitusta uusille osaamispohjaisille yrityksille, korkealuokkaisia yrityspalveluja, osaavaa työvoimaa ja monipuolinen yrityskenttä. Mutta ennen kaikkea ekosysteemeissä vallitsee luovuuden, kokeilun ja riskinoton kulttuuri ja tiivis yhteistyö. Innovaatiotoiminta ei ole enää yritysten sisäistä vaan hajautettua toimintaa. innovaatioita syntyy yhteistyössä asiakkaiden, käyttäjien, tutkimuslaitosten ja muiden yritysten kanssa.  

– Suomen tulisikin valtakunnallisen kehittämisnäkökulman ohella panostaa  5-6 innovaatiokeskittymään, joiden ekosysteemit ovat maailmanluokkaa. Uusia työkaluja tarvitaan myös hajautuneen innovaatiotoiminnan tukemiseen, Hautamäki sanoo.   Kirja on suunnattu innovaatiotoiminnan kehittäjille ja se tarjoaa aineistoa myös kansallisen innovaatiostrategian laatimiseen.  

Lisätietoja   

Sitran innovaatiotoiminnot
Antti Hautamäki, johtaja, puh. 050 563 9464, etunimi.sukunimi@sitra.fi  

Sitran viestintä
Laura Niemi, viestintäpäällikkö, puh. 050 373 8602, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Julkaisun tiedot

Kestävä innovointi, Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä.
Antti Hautamäki. Sitran raportteja 76, Sitra 2008.   Raportin voi tilata Sitrasta, puhelin (09) 618 991, sähköposti: julkaisut@sitra.fi.

Julkaisu ladattavissa myös PDF-muodossa »