archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Innovatiiviset ja käyttäjälähtöiset energiapalvelut avuksi ilmastonmuutoksen hillintään

Käyttäjälähtöiset lähienergiapalvelut -hankkeessa selvitettiin uudentyyppisen ja innovatiivisen liiketoimintamallin luomista. Palvelumalli on kuvattu tuoreessa Käyttäjälähtöiset lähienergiapalvelut aluerakentamisessa -raportissa.

Julkaistu

Käyttäjälähtöiset lähienergiapalvelut -hankkeessa selvitettiin uudentyyppisen ja innovatiivisen liiketoimintamallin luomista. Tämä nk. lähienergia-malli soveltuu palveluiden tuottamiseen kohteissa ja alueilla, jotka ovat perinteisten kaukolämpöratkaisujen ja yksittäisten erillisratkaisujen välimaastossa. Palvelumalli on kuvattu tuoreessa Käyttäjälähtöiset lähienergiapalvelut aluerakentamisessa -raportissa.

Lähienergia-mallilla pyrittiin lähentämään energiayhtiöiden nykyisiä liiketoimintoja ja asiakkaan tarpeita. Konseptin kehityksessä paneuduttiin erityisesti kuluttajan tarpeiden mukaisten palveluiden tuottamiseen. Liiketoimintamallissa määritettiin lähienergiapalveluketjun eri toimijoiden roolit ja ansaintalogiikka siten, että lähtökohtana on loppukäyttäjän tarve saada edullisia, kysyntälähtöisiä energiapalveluita koko asuinrakennuksen elinkaaren ajalta. Tavoitteena oli löytää kokonaisvaltainen ratkaisu yksittäisten osa-alueiden sijaan.

Käyttäjälähtöiset lähienergiapalvelut aluerakentamisessa -raportissa kuvataan palvelumallin eri osiot, palvelun tuottamiseen liittyvät arvoverkostot ja toimijat, arvioidaan palvelun asiakasrajapintaa sekä kuvataan palvelun tuottamaa lisäarvoa. Raportti tarkastelee lähienergia-mallia palveluntarjoajan näkökulmasta ja luo pohjaa mahdolliselle liiketoimintamallin pilotoinnille. Hankkeessa keskityttiin uudiskohteiden energiapalveluratkaisuihin.

Sitran Energiaohjelman tavoitteena on vaikuttaa rakennetun ympäristön energiatehokkuuteen ja päästöjen vähentämiseen, kansalaisten mahdollisuuksiin vaikuttaa päästöjen vähentämiseen arkielämässään sekä uusien kasvavien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseen. Toiminta-ajatuksemme mukaisesti haluamme olla muutosten käynnistäjänä toteuttamalla esimerkkihankkeita, kuten Käyttäjälähtöiset lähienergiapalvelut -hanke, joka selvitti mahdollisia energiapalveluliiketoimintamallin lähtökohtia.

Hanketta koordinoi Green Net Finland Ry. Selvityksen on laatinut Gaia Consulting Oy. Selvitystä rahoittivat Sitran Energiaohjelma, Vantaan Energia, Vantaan kaupunki, Espoon kaupunki, Fortum ja YIT Kiinteistötekniikka.

Julkaisun tiedot

Lataa julkaisu pdf-tiedostona »
Käyttäjälähtöiset lähienergiapalvelut aluerakentamisessa
Lähienergia-hankkeen loppuraportti
Iivo Vehviläinen, Markku Hagström, Jari Hiltunen, Elina Virtanen, Juha Vanhanen, Suvi Häkämies
Helsinki, Sitra 2010. Sitran selvityksiä. 19 s.
ISBN 978-951-563-714-7 
ISSN 1796-7112 ; 25