archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Jätkäsaaren ekokorttelihanke jatkuu SRV:n johdolla

Kirjoittaja

Juha Kostiainen

Johtaja, viestintä ja yhteistyösuhteet, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Rakennuttajavastuu Jätkäsaaren ekokorttelin toimitiloista siirtyy Suomen itsenäisyyden juhlarahastolta Sitralta rakennuskonserni SRV:lle. Sitra jatkaa hankkeessa kehittäjän roolissa ja varmistaa, että korttelin alkuperäiset kestävän hyvinvoinnin tavoitteet toteutuvat. SRV toteuttaa hankkeen yhteistyössä vuokra-asuntoyhtiö VVO:n kanssa, ja Sitra jatkaa hankkeen johtoryhmän jäsenenä. Tämänhetkisten tietojen mukaan kortteli valmistuu vuoden 2015 lopussa.

”Jätkäsaaren ekokortteli Airut on vaativa mutta kiinnostava hanke. Kestävän kehityksen ja kannattavuuden tavoitteiden yhdistäminen vaatii syvälle menevää osaamista kehitystyössä. Haluamme ottaa kehitystyöstä parhaat ja toimivimmat ideat kaupallistettaviksi ja monistettaviksi – vain siten kestävät innovaatiot yleistyvät toimialallamme. Hankkeen onnistuminen edellyttää hyviä ja sitoutuneita yhteistyökumppaneita, kuten Sitra, VVO ja Helsingin kaupunki”, sanoo SRV:n varatoimitusjohtaja Timo Nieminen.

Sitra on toiminut Jätkäsaaren vähähiilisen ja kestävän kaupunkirakentamisen konseptin kehittäjänä, mutta alkuperäinen suunnitelma siitä, että Sitra rakennuttaisi kortteliin myös omat toimitilansa, on muuttunut.

”Suomi on suurten haasteiden edessä, ja näinä vaikeina aikoina Sitra katsoo, että sen on kohdistettava kaikki henkiset ja aineelliset voimavaransa suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen. Tässä tilanteessa Sitran on vaikea perustella mittavaa investointia omiin seiniin. Olemme ylpeitä ja tyytyväisiä siihen, että hankkeelle on löytynyt jatkaja, ja vielä markkinaehtoinen toimija. SRV:n johdolla hanke on kaupallisesti parhaiten toteutettavissa ja sen monistettavuus paranee”, sanoo Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.

”Sitran tärkein tehtävä on kehittää ja rakentaa tulevaisuuden Suomea. Roolimme on ideoida ja käynnistää systeemisiä muutoshankkeita ja myöhemmin siirtää hankkeiden käytännön toiminta pysyville, mielellään kaupallisille ja yhteiskunnallisille toimijoille. Juuri näin Jätkäsaaressakin nyt tehdään”, Kosonen sanoo.

Rakennuskonserni SRV:n halu ottaa kokonaisvastuu kansainvälistäkin mainetta saaneesta ekokorttelista osoittaa Kososen mukaan parhaalla mahdollisella tavalla sen, että sosiaalisten ja ekologisten tavoitteiden toteuttaminen ei ole ristiriidassa taloudellisten realiteettien kanssa.

”Energiatehokas ja hiilineutraali rakentaminen on tulevaisuudessa välttämätöntä. Nyt on tärkeää löytää parhaita malleja toteuttaa sitä käytännössä. Jätkäsaaressa olemme oppineet ja tulemme oppimaan kestävästä rakentamisesta valtavasti.”